Warsztaty z Wyzwaniem

W czerwcu uczniowie klasy IVc razem z wychowawczynią Agnieszką Prass wzięli udział w Warsztatach z Wyzwaniem Programu „PROJEKTOR” – społecznego programu stwarzającego przestrzeń dla twórczego działania i kreatywnych projektów edukacyjnych.

Warsztaty z Wyzwaniem powstały, aby stworzyć dzieciom warunki do samodzielnego zrozumienia problemów współczesnego świata. Celem zajęć jest pokazanie dzieciom, że tematy, które są ważne w dorosłym życiu, nie muszą być trudne i nudne w nauce.

Warsztaty programu PROJEKTOR to zajęcia:
– prowadzone przez 2 – osobowy zespół studentów-wolontariuszy
– realizowane online w ramach czterech wyzwań współczesnego świata:

  • Świadomy Ja – żyję i działam w cyfrowym świecie;
  • Szczęśliwy Ja – lubię siebie i innych;
  • Odpowiedzialny Ja – chronię planetę;
  • Aktywny Ja – mam wpływ na swoje otoczenie.

Uczniowie klasy IV c zrealizowali wyzwanie “Szczęśliwy Ja – lubię siebie i innych”. 

Warsztaty zostały podzielone na trzy spotkania:

Pierwsze spotkanie to stworzenie wizji państwa, w którym większość ludzi potrafi być empatyczna i wyrozumiała; tworzyć przyjaźnie i bliskie relacje; akceptować samego siebie. Zadanie uczniów polegało na zastanowieniu się jakie problemy przeszkadzają ludziom odczuwać szczęście.

Uczniowie wybrali następujące problemy/wyzwania do rozwiązania: kłótnie, przemoc, uzależnienia, brak rozmowy, przeklinanie, kłamstwa, krytykowanie i wyśmiewanie się z innych.

Podczas kolejnego spotkania nauczyciel pracował z dziećmi między zajęciami nad rozwiązaniem wybranych problemów. Uczniowie przygotowali plakaty, ukazujące rozwiązanie problemu.

Trzecie spotkanie uczniów ze studentami polegało na przedstawieniu wypracowanych rozwiązań przez uczestników i dyskusja na ich temat, a następnie zachęta do dalszych działań i wprowadzenia rozwiązań w życie.

Cele projektu został zrealizowany, ponieważ uczniowie kształcili umiejętności krytycznego myślenia i spojrzenie na dane wyzwanie z innej perspektywy. Dzięki tym działaniom dzieci mają większą świadomość na temat empatycznej postawy i poczucia sprawczości. Zrozumiały, że swoją postawą i działaniem mają wpływ na relacje z innymi, a te są niezbędne do poczucia szczęścia.