Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych. 2 edycja

Nasza szkoła od marca 2021 roku realizuje 2,5 letni projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych. 2 edycja” w ramach programu edukacji ekonomicznej współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski.

Pakiet edukacyjny został opracowany przez ekspertów: dr hab. Małgorzatę Żytko, prof. UW, dr Alinę Kalinowską z UWM w Olsztynie i Ewę Kruk ze Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Ma on innowacyjny charakter dzięki odejściu od tradycyjnej „podręcznikowej” metody realizacji na rzecz pracy metodą projektu i jest ściśle związany z edukacją matematyczną i społeczną.

Projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”: zapoznaje dzieci z podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, uświadamia im istnienie szeregu instytucji finansowych, buduje wiedzę na temat pieniądza; umożliwia osobiste przeżycie sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach.