Egzamin na kartę rowerową w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie

Karta rowerowa – zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, to jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby, która nie ukończyła 18 lat do kierowania rowerem. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje (egzamin teoretyczny i praktyczny).

Nadszedł czas na podejście obecnych klas IV do pierwszego w swoim życiu egzaminu uprawniającego do kierowania pojazdem. Po  8 miesiącach przygotowań – poznawania zasad i przepisów – wreszcie upragniony test.

Egzaminatorami części teoretycznej będą nauczyciele techniki: wicedyrektor Beata Niksa – Żubertowska i Wojciech Kopczyński.

W dniu 5 maja chętnych uczniów klas IV zapraszamy zgodnie z następującym harmonogramem:

KlasaGodzinaSalaUwagi
IV a1100 -1200sala nr 26 -11 osób
sala nr 28 –12 osób
od numeru 1 do 11
od numeru 12 do23
IV b900 -1000sala nr 26 -12 osób
sala nr 28 –12 osób
od numeru 1 do 11
od numeru 12 do24
IV c800 -900sala nr 26 -12 osób
sala nr 28 –12 osób
od numeru 1 do 11
od numeru 12 do24

Pozostali uczniowie szkoły, którzy z różnych przyczyn nie mogli podejść do egzaminu zapraszamy do kontaktu z p. W. Kopczyńskim w celu ustalenia terminu egzaminu.

Zgodnie z obowiązującymi nas wszystkich zasadami bezpieczeństwa (reżim sanitarny) prosimy, aby na terenie szkoły mieć zakryte usta i nos, dezynfekować ręce i zachować dystans.

Życzymy powodzenia !

/BN-Ż, fot. W.K./