Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Dnia 23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

Święto ustanowione w 1995 roku przez UNESCO ma na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa

i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim.

Łącząc się z cytatem laureatki Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej pamiętajmy, że

,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów do wypożyczania książek.