Projekt ZUS

Od marca uczniowie klasy 1c realizują Projekt z ZUS. Właśnie zakończył się pierwszy etap którego celem było wyłonienie i wysłanie najlepszych prac konkursowych. Oto najlepsze dzieła naszych uczniów.
W kategorii komiks – Blanka Jarmołowicz.
W kategorii plakat – Piotr Kłosowski, Alicja Szczypińska, Olga Rytel.