Laureaci i finaliści „Kopernika” tegorocznych konkursów kuratoryjnych

Konkursy kuratoryjne są to konkursy organizowane przez kuratorium oświaty danego województwa na terenie Polski.  

Konkursy kuratoryjne dzielą się na przedmiotowe i tematyczne.

Konkursy przedmiotowe obejmują swoim zakresem całą wiedzę wymaganą w podstawie programowej z danego przedmiotu oraz dodatkowe obszary wiedzy z danego przedmiotu, zazwyczaj są to elementy podstawy programowej z pierwszej klasy szkoły średniej. Te dodatkowe wymagania dochodzą dopiero od etapu rejonowego. 

Konkursy tematyczne obejmują zazwyczaj przedmioty, z których nie pisze się później egzaminu ósmoklasisty (informatyka, religia) i materiał na nich wymagany obejmuje dany temat.

Te drugie są niższe rangą i dają mniejsze uprawnienia, ale przez to konkurencja tam jest mniejsza.

Osiągnięcie tytułu laureata kuratoryjnego konkursu przedmiotowego gwarantuje:
– przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej
– zwolnienie z danego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty
– celującą ocenę  z danego przedmiotu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Osiągnięcie tytułu laureata z konkursu tematycznego daje mniej więcej tyle samo co osiągnięcie tytułu finalisty z konkursu przedmiotowego czyli dodatkowe punkty w rekrutacji.

Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji olimpijczyków można znaleźć na stronach odpowiednich kuratoriów. Tegoroczni laureaci i finaliści Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie:

    Tytuł laureata  w Konkursie z Matematyki organizowanym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 uzyskała uczennica klasy VIII B Zofia Kwietko-Bębnowska.

Uczennicę przygotowywała Elżbieta Kowalska.

    Tytuł laureata  w Konkursie z Języka Angielskiego organizowanym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 uzyskała uczennica klasy VIII B Zofia Kwietko-Bębnowska.

Uczennicę przygotowywała Jolanta Mostafa.

     Tytuł finalisty  w Konkursie z Języka Angielskiego organizowanym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 uzyskała uczennica klasy VIII A Oliwia Wołowiec.

 Uczennicę przygotowywał Krzysztof Kasprowicz.

    Tytuł finalisty  w Konkursie z Fizyki organizowanym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 uzyskał uczeń klasy VIII A  Marek Czajkowski.

Ucznia przygotowywała Elżbieta Kowalska.

    Tytuł finalisty  w Konkursie z Biologii  organizowanym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 uzyskała uczennica klasy VIII B Zofia Kwietko-Bębnowska.

Uczennicę przygotowywała Wioletta Karwat.

     Tytuł finalisty w Konkursie z Chemii organizowanym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 uzyskała uczennica klasy VIII B Zofia Kwietko-Bębnowska.

Uczennicę przygotowywała Ewa Jackowska.

Wszystkim uczniom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy!

/SP1/