“Jedynka” planuje otwarcie klasy IV sportowej pływackiej z ukierunkowaniem na triathlon

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy otwarcie klasy IV sportowej pływackiej z ukierunkowaniem na triathlon.  Liczba zajęć  wychowania fizycznego to 10 godzin tygodniowo (w tym 4 godziny basenu). Od klasy IV do klasy VI szkoły podstawowej, to w triathlonie etap przygotowania wszechstronnego, w którym pracujemy przede wszystkim nad rozwojem umiejętności pływackich i biegowych w połączeniu z rozwojem szeroko rozumianego potencjału ruchowego. Od klasy VII rozpoczynamy etap szkolenia ukierunkowanego. Uczeń doskonali swoje umiejętności i wdraża się do treningu triathlonowego.

Dlaczego warto wybrać klasę sportową?

      Pływanie i triathlon (oraz pochodne dyscypliny np. aquathlon, duathlon) jako dyscypliny sportowe kształtują całą gamę cech motorycznych dziecka, stymulując jego prawidłowy rozwój i wpływając pozytywnie na stan zdrowia dziecka.  Poza rozwijaniem szybkości, wytrzymałości, siły, gibkości i koordynacji ruchowej uczą myślenia, rozwijają poczucie obowiązkowości i systematyczności w pracy oraz szacunku dla innych osób. Uczą kontrolowania emocji,  kiedy pojawią się pierwsze sukcesy lub porażki.

   Chcemy zachęcić dzieci i młodzież do systematycznego i aktywnego udziału w rozmaitych formach ruchowych oraz wskazać im  walory nie tylko rekreacyjne, ale przede wszystkim zdrowotne poszczególnych rodzajów zajęć sportowych.  Chcemy stworzyć uczniom sytuacje dające okazję do ruchowego i emocjonalnego „wyżycia się”, a także wszechstronnego  przygotowania ich do samodzielnego   uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej w dorosłym życiu.


Klasa sportowa w “Jedynce” w roku szkolnym 2021/22. Zapraszamy przede wszystkim uczniów obecnych klas trzecich naszej szkoły. Ilość miejsc przewidywana w klasie czwartej sportowej: minimum 20 uczniów (do ok. 24 uczniów maksimum).

W roku szkolnym 2021/22 planujemy otworzyć klasę czwartą sportową pływacką ukierunkowaną na triathlon (pływanie, jazda na rowerze, bieganie ). Terminy składania wniosków  do 7 kwietnia 2021r.  do godz. 16.00.

W związku  pandemią koronawirusa COVID-19 dokumenty rekrutacyjne należy przesłać do szkoły (pocztą tradycyjną – adres: 
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie, ul. Kościuszki 2a, 14-200 Iława),
2) lub drogą mailową (skan) na adres: rekrutacja@sp1.ilawa.pl,
3) lub osobiście zostawić w pudełku w głównym wejściu do szkoły.
Oryginał dokumentów trzeba dostarczyć najpóźniej do 30 kwietnia br.

Termin  testu sprawności  fizycznej08-09 kwietnia 2021r. (dokładny harmonogram testów sprawnościowych zostanie udostępniony do dnia 26 marca 2021r.)

Informacja o osobach zakwalifikowanych  do dalszej rekrutacji (uwaga! to nie oznacza jeszcze  listy przyjętych, bo o podjęciu ostatecznej decyzji decyduje treść zaświadczenia od lekarza) – 12 kwietnia 2021r. do godz. 15.00.

 Do oddziału sportowego przyjmowani są kandydaci którzy:

– dostarczą wypełniony wniosek o przyjęcie do IV klasy z oddziałami sportowymi oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w testach sprawności fizycznej (przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej),

-posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub medycyny sportowej;

-uzyskali odpowiednią liczbę punktów w testach sprawności fizycznej.

Dokumenty dla kandydatów do klasy sportowej są do pobrania na stronie szkoły www.sp1.ilawa.pl w zakładce DLA KANDYDATA w teczce REKRUTACJA. Zapraszamy! Szczegółowych informacji udziela wicedyrektor szkoły – Aurelia Waruszewska.

/SP1/