„Bezpieczny uczeń – jak unikać zagrożeń”

 W lutym 2021 r. odbyły się a naszej szkole organizowane przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie spotkania online „Bezpieczny uczeń – jak unikać zagrożeń” adresowane do uczniów klas I-III szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. 

Nasza szkoła wcześniej zgłosiła swój udział do projektu. Wydarzenie realizowane było przez Komendę Wojewódzką Policji w OlsztynieWydział Prewencji wspólnie z Kuratorium Oświaty w OlsztynieWydział Kształcenia, Wychowania i Opieki w ramach projektu pn. „Czy wiesz, że możesz mówić nie…” w nawiązaniu do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. 

Głównym celem projektu było podniesienie wiedzy uczniów na temat występujących zagrożeń oraz sposobów ich unikania i przeciwdziałania im, wzmocnienie świadomości uczniów w zakresie odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzieży oraz zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich. Podczas spotkania omówione zostały najważniejsze zagrożenia związane  z pokonywaniem drogi do szkoły, pobytem w szkole, przebywaniem w domu, w miejscach publicznych, w tym na kuligu, na lodzie oraz na podwórku, a także podczas korzystania z internetu. Następnie uczniowie klas I-III odbyli rozmowy z wychowawcami. Dzieci bardzo chętnie wypowiadały się na  tematy dotyczące ich bezpieczeństwa w otaczającym środowisku.

Dzieci miały przypomniany prawidłowy sposób powiadamiania służb ratunkowych oraz przypomnienie numeru telefonu alarmowego 112. W związku z tym prowadząca wymieniła najważniejsze komunikaty w rozmowie z operatorem numeru 112. W dyskusji, która potem toczyła się w klasie uczniowie podsumowali wcześniejsze spotkanie. Bardzo ważne było podkreślenie, by uczniowie zawsze o każdej nieprzyjemnej rzeczy, z którą się spotkali opowiedzieli rodzicom lub opiekunom.

Tematyka odbytego szkolenia online oraz przeprowadzonych rozmów wychowawców  z uczniami  klas I-III jest zgodna z tematyką zadań zaplanowanych w „Programie wychowawczo-profilaktycznym” naszej szkoły.

Poniżej galeria zdjęć uczniów klas III A, III C oraz II AID.

Poprzedni artykułWyniki szkolnego konkursu literackiego o Iławie i nie tylko…
Następny artykułKolejne eksperymenty w świetlicy szkolnej