Od 9 listopada 20r. w szkole zawieszone zostają zajęcia stacjonarne

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. MEN przedłuża zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Oznacza to, że uczniowie do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole). Lekcje będę przeprowadzane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z dotychczasowym planem zajęć. Szczegóły zostaną podane przez wychowawców.

Świetlica będzie funkcjonowała tak jak do tej pory, tj. w godzinach od 6.30 do 16.30. W ramach zajęć świetlicowych będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów z klas I- III szkoły podstawowej. Liczba miejsc jest ograniczona. W związku z tym przewidziane są zajęcia tylko dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Dzieci podczas pobytu w szkole będą miały możliwość udziału w zdalnej edukacji oraz od wtorku, po ustaleniu liczby chętnych, skorzystania z możliwości zjedzenia obiadu.

Zgodnie z zaleceniami MEN, niektórzy nauczyciele realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki. Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie placówki.

Konsultacje dla zdających egzaminy.
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Decyzja wychowawców i nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych w sprawie sposobu realizacji konsultacji zostanie przekazana uczniom klas ósmych i ich rodzicom.

Olimpiady, turnieje i konkursy.
W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych MEN umożliwia przeprowadzenie eliminacji do olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

Wypożyczenie sprzętu do pracy zdalnej.
Rodzic ucznia niepełnoletniego może zwrócić się do dyrektora szkoły o użyczenie sprzętu koniecznego do nauki zdalnej, w szczególności laptopa czy tabletu, w tym również akcesoriów komputerowych (np. mikrofonu lub kamerki). Takie użyczenie jest bezpłatne i wymaga podpisania umowy z rodzicem. W tym celu potrzebę należy zgłosić do wychowawcy, który przekaże informację dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia. Rodzice odbierają użyczony sprzęt u kierownika gospodarczego szkoły po podpisaniu umowy użyczenia. Wcześniej należy umówić się telefonicznie tel.: 896485018 wew.16.

Dyrekcja naszej szkoły informuje, że w ramach programów ministerialnych we współpracy z organem prowadzącym szkołę pozyskano wiosną 2020r. do szkoły 17 sztuk sprzętu do nauki zdalnej: 13 laptopów i 4 tablety. Szkoła zakupiła też w ramach projektu unijnego „Kto pyta, nie błądzi” dodatkowe laptopy i tablety do pracowni przyrodniczych szkoły. Obecnie użyczono już uczniom „Jedynki” (lub w najbliższym czasie zostaną użyczone): dla klas IV-VIII – 14 laptopów i 3 tablety, dla klas I-III – 18 tabletów, dla nauczycieli, którzy mają dzieci w wieku szkolnym – 7 laptopów. Łącznie 42 sztuki: 21 laptopów, 21 tabletów.

/SP1/

Poprzedni artykułLekcja ornitologiczna wprost z Łazienek Królewskich
Następny artykułKolorowe sałatki i kanapki