Promocja zdrowia w „Koperniku”

Od tego roku szkolnego działa w naszej szkole nowy zespół: Zespół do spraw promocji zdrowego żywienia (Podstawa prawna – Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe. Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 22 lipca 2020. Dziennik Ustaw z dnia 27 lipca 2020 Poz. 1302.). Nadrzędnym celem promocji zdrowia jest umożliwienie ludziom władztwa (sprawowania kontroli) nad różnymi uwarunkowaniami zdrowia, w tym nad warunkami środowiska przyrodniczego i antropogenicznego oraz warunkami społecznymi i ekonomicznymi.

Zgodnie z jedną z definicji, promocja zdrowia to proces, który umożliwia ludziom kontrolę (panowanie) nad zdrowiem i jego poprawę. Proces ten powinien przebiegać w 5 płaszczyznach:

  1. tworzenie polityki prozdrowotnej – ma na celu podnoszenie rangi zdrowia we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarki oraz podejmowanie międzysektorowych działań na rzecz zdrowia (dotyczących m.in. mieszkalnictwa, transportu, urbanistyki, ochrony środowiska);
  2. zmiana warunków życia i pracy na sprzyjające zdrowiu – takich, w których decyzje dotyczące spraw zdrowia podejmuje się łatwo, a nawet całkowicie odruchowo;
  3. wzmacnianie działań społeczności – upodmiotowienie społeczności tak aby podejmowała we własnym imieniu kwestie związane ze zdrowiem;
  4. kształtowanie zachowań prozdrowotnych (eliminowanie zachowań ryzykownych dla zdrowia, np. palenie tytoniu oraz podejmowanie tych służących zdrowiu np. odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej) np. poprzez edukację zdrowotną oraz
  5. zmiana sposobu działania sektora zdrowotnego, jego instytucji i pracowników – włączenie się instytucji oraz personelu ochrony zdrowia w zadania inne niż medycyna naprawcza oraz większa wrażliwość na potrzeby użytkowników systemu.

Promocja zdrowia została zdefiniowana w ten sposób przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1986 r. w Karcie Ottawskiej przedstawionej podczas Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w Ottawie (Kanada, 1986).

W centrum zainteresowań promocji zdrowia są ludzie i warunki, w których żyją. Problemy zdrowotne powstają w sąsiedztwie, czyli ściśle określonym kontekście życiowym – tam gdzie ludzie żyją, pracują, uczą się, wypoczywają – tam gdzie tworzą się normy i więzi społeczne, systemy wartości, zwyczaje czy system komunikowania się ze sobą.

Istnieje wiele dowodów, że poprawnie realizowana promocja zdrowia jest efektywna (daje korzyści zdrowotne) oraz opłacalna (przynosi zwrot poniesionych nakładów).

Autorzy: E. Urban, M. Piotrowicz, https://www.pzh.gov.pl/promocja-zdrowia-definicja/

                           Ramowy plan pracy zespołu na rok szkolny 2020/21

ZadanieDziałanie
Organizowanie konkursów i festynów tematycznych– Konkurs plastyczny promujący zasady zdrowego odżywiania   – Festyn Rodzinny
1. Jesienny talerz zdrowia (Dzień Zdrowego Śniadania 8 listopada)
2. Wspólne jesienne śniadanie
Organizowanie wycieczekWycieczki do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych, gospodarstw ekologicznych, zakładów przetwórstwa owoców i warzyw, zakładów przetwórstwa mlecznego. Promocja lokalnego rynku pracy.
Organizowanie warsztatów kulinarnychWarsztaty kulinarne na terenie szkoły. Promocja zawodów.
Zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnychGrządki na parapetach, uprawy w donicach.
Realizacja projektu „Trzymaj Formę!”To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną
Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.
Celem programu „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Program „Trzymaj Formę!” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły.
Wspólne spożywanie II śniadaniaSpożywanie II śniadania na terenie szkoły połączona z degustacją warzyw, owoców i mleka. Promocja produktów regionalnych i ekologicznych.  
Upowszechnianie informacji nt. zdrowego żywieniaOrganizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji i gazetek.
Makiety zawartości cukru w słodyczach i napojach.
Edukacja z zakresu zdrowego żywienia – Promocja zasad zdrowego żywienia    
 – Zapoznanie z pochodzeniem i uprawą owoców i warzyw oraz produkcją produktów mlecznych – lokalny rynek  
– Przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności  
– Przygotowywanie i przechowywanie żywności  
– Postępowanie z odpadami spożywczymi – segregacja
– „Master Chef” – Jem zdrowo i kolorowo
– Klasowy targ warzywny
– Klasowe wykopki w gospodarstwie rolnym.   

Poprzedni artykułWarzywa, owoce i napoje mleczne w roku szkolnym 2020/21
Następny artykułWyjazd edukacyjny do Torunia