Biblioteka w czasie reżimu sanitarnego z powodu COVID-19

Zapraszamy naszych uczniów do bezpiecznego korzystania z biblioteki szkolnej. W zasobach naszej biblioteki znajduje się 20.253 woluminów (czyli pojedynczych egzemplarzy) książek, więc każdy na pewno znajdzie coś dla siebie 🙂 Zapraszamy!

ZASADY KORZYSTANIA Z  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie:

Uczniowie mogą korzystać z biblioteki zgodnie z przygotowanym harmonogramem pracy biblioteki lub po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem przez dziennik elektroniczny Librus.

Należy przestrzegać wyznaczonych stref zapewniających bezpieczną odległość.

W bibliotece mogą przebywać 2 osoby lub do 4 z jednej klasy.

Harmonogram wypożyczania i zwrotu książek:

Klasy I, II, III      (pierwsza zmiana)         –         8.00 – 10.00

Klasy IV, VI, VII, VIII                               –         10.00 – 13.00

Klasy I, II, III      (druga zmiana)              –         13.00 – 15.00

Zasady zwrotu książek:

Książki odkładamy w wyznaczonym miejscu w bibliotece.

Zwrócone książki są odkładane w bezpieczne miejsce na okres 48 godzin.

Prosimy o przestrzeganie procedur postępowania w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych i pasożytniczych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie określonych w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły w dniu 28 sierpnia 2020 roku. Wszystkie procedury dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do szkoły.

Kierownik biblioteki szkolnej
(-) Beata Kamińska

 

 

Poprzedni artykułKarty zgłoszeń do świetlicy i na obiady – do pobrania
Następny artykułRozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/21