Plan dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2020/21

Dyrektor Szkoły informuje, że w oparciu o Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) oraz §15 ust. 6 Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie  proponuje następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie w roku szkolnym 2020/21r.:

1) wtorek, 8.12.2020 r. rekolekcje adwentowe (1 dzień)
2) wtorek, 22.12.2020 r. dzień ekumeniczny; Wigilie klasowe i szkolna
3) piątek, 19.02.2021 r. Święto Szkoły
4) wtorek, 23.03.2021 r. – rekolekcje wielkopostne (1 dzień)
5) wtorek, środa, czwartek, 25,26,27.05.2021 r. egzamin ósmoklasisty (3 dni)
6) czwartek, 24.06.2021 r. – dokumentacja: świadectwa, nagrody, arkusze ocen

Odrabianie w sobotę:
– piątek po Bożym Ciele, 4.06. 2021r. w sobotę 29 maja 2021 r. w formie Festynu Rodzinnego

Jest to projekt dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2020/21 do zaopiniowania przez organy szkoły.

Poprzedni artykułBezpieczny powrót do szkoły
Następny artykułHarmonogram rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/21