Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 w „Jedynce”

Tegoroczny egzamin ósmoklasistów został przeprowadzony w czerwcu, a nie, jak planowano na początku roku – zgodnie z corocznym kalendarzem organizacji roku szkolnego – w kwietniu. Powodem zmiany terminu była pandemia koronawirusa COVID-19. Nie zmiana terminu okazała się dla naszych uczniów najbardziej demobilizująca. Niepewność czy egzamin w ogóle się odbędzie zdominowała większość rozmów w kwietniu i w maju. Rozmów i wątpliwości naszych uczniów, ale i rodziców oraz nauczycieli. Pogłębiały te nastroje różne niejednolite informacje medialne, czasem wręcz zapowiedzi, że matura będzie, a egzaminu dla uczniów najstarszych klas szkół podstawowych CKE w tym roku nie przeprowadzi. Niepewność ta trwała nawet po ogłoszeniu czerwcowej daty przesuniętego egzaminu. Nie wszyscy uczniowie klas najstarszych systematycznie uczęszczali na zdalne zajęcia, a tylko niewielka garstka brała udział w organizowanych w szkole konsultacjach. Minister Edukacji Narodowej dopuścił w przepisach dowolność udziału i wielu naszych uczniów z tej nieobowiązkowości skorzystało.

Wyniki 55 uczniów „Jedynki” nie wypadły najlepiej (szczególnie w porównaniu do lat poprzednich), co obrazuje poniższa tabela. Dużo wątpliwości i analiz wewnątrzszkolnych wywołuje wynik egzaminu z matematyki. Dlatego właśnie z tego przedmiotu zostanie opracowany i wdrożony już na początku nowego roku szkolnego program naprawczy. Trzeba też podkreślić, że wynik klasy 8B był prawie równy lub wyższy (z j.ang.) w porównaniu do wyników w mieście, powiecie i województwie. Uczniom klasy 8B serdecznie gratulujemy!

8 A 8B szkoła SP1 miasto powiat województwo kraj
język polski 54 54 54 55 54 55 59
matematyka 35 40 37 41 41 42 46
język angielski 46 56 51 53 46 50 54

 

Wstępna analiza ogólnopolska CKE

Do egzaminu w czerwcu przystąpiło ok. 343 000 uczniów. Wyniki najwyższe w całym kraju wg CKE, tj. od 90% do 100%, uzyskało: – język polski – 7 987 uczniów (2,3%); – matematyka – 20 289 uczniów (5,9%); – język angielski – 56 310 uczniów (17,1%); – język niemiecki – 790 uczniów (6,1%). Uczniowie, którzy ze wszystkich egzaminów uzyskali od 90% do 100% punktów możliwych do zdobycia: 2 843 osoby.

Jakie umiejętności zostały dobrze opanowane?
– odbiór tekstu kultury i wykorzystanie zawartych w nim informacji (język polski),
– odczytywanie, interpretowanie i przetwarzanie danych przedstawionych w tekście i na diagramie i wykorzystanie tych danych w sytuacji praktycznej (matematyka),
– rozumienie tekstów pisanych (język angielski).

Jakie umiejętności zostały opanowane słabiej?
– znajomość gramatyki języka polskiego (język polski),
– uzasadnienie tezy dotyczącej podanego wielokąta (matematyka),
– stosowanie funkcji językowych (język angielski, język niemiecki – zadanie otwarte).

Najważniejsze rekomendacje CKE

Język polski
– przygotowywać uczniów do przeczytania lektury – „wprowadzać w świat” lektury; omawiając lekturę – zachęcać do poszukiwania odniesień w codziennym życiu, nawiązywania dialogu przeszłości z teraźniejszością;
– pracować nad rozwojem słownictwa (bogactwem leksykalnym, poprawnością);
Matematyka
– przedstawiać różne sposoby rozwiązywania tego samego zadania;
– włączać do lekcji zadania wymagające zastosowania wiadomości i umiejętności z różnych działów matematyki;
Język obcy
– kiedy to tylko możliwe – prowadzić lekcję w języku obcym; w każdej następnej klasie używać coraz więcej języka obcego jako języka, w którym prowadzona jest lekcja;
– pracować nad rozwojem słownictwa (bogactwem leksykalnym, poprawnością);
Wszystkie przedmioty
– stosować pracę w parach, małych grupach;
– zachęcać uczniów do podejmowania edukacyjnych wyzwań poprzez rozważne szukanie różnych możliwych rozwiązań, bez ryzyka poniesienia negatywnych konsekwencji.

Egzamin ósmoklasisty od 2022 r. – informacja ważna dla klas siódmych!

■ Język polski

■ Matematyka

■ Język obcy nowożytny

■ Przedmiot dodatkowy do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia.

Egzamin ósmoklasisty od 2022 r.
§ 1 września 2020 r. – opublikowanie Informatorów o egzaminie ósmoklasisty z przedmiotów dodatkowych na stronie CKE
§ 18 grudnia 2020 r. – przykładowe arkusze egzaminacyjne
§ 20 grudnia 2021 r. – próbny egzamin ósmoklasisty z przedmiotów dodatkowych

/SP1, inf. CKE/

Poprzedni artykułOgłoszenie wyników egzaminu ósmoklasistów 2020
Następny artykułRozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/21 w iławskim „Koperniku”