Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasistów 2020

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podał informację, dotyczącą ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r.:

Uprzejmie informuję, że wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu
i lipcu 2020 r. zostaną ogłoszone 31 lipca br. (piątek) o godz. 11:30 podczas briefingu
z udziałem członków kierownictwa MEN i dyrektora CKE. Briefing będzie transmitowany
za pośrednictwem profilu MEN na Facebooku: https://www.facebook.com/
ministerstwo.edukacji/.
Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane
każdemu absolwentowi szkoły podstawowej 31 lipca br. w sposób określony przez
dyrektora szkoły, którą dany absolwent ukończył. Na wniosek rodzica skan
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany
przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np.
poczty e-mail).
Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali
z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie
informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za
pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły. Wyniki
będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

W naszej szkole uczniowie absolwenci będą mogli odebrać egzaminacyjne zaświadczenia oraz potwierdzone z oryginałem kopie w piątek, 31 lipca 2020 r. o godzinie umówionej wcześniej z wychowawcą klasy. Wychowawca kontaktować się będzie poprzez e-dziennik Librus lub grupę na fb.

Uwaga! W związku z pandemią COVID-19 podczas pobytu w szkole bardzo prosimy przestrzegać zasad sanitarno – higienicznych.

Poprzedni artykułBezpieczne wakacje 2020
Następny artykułWyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 w „Jedynce”