Oficjalne zakończenie roku szkolnego 2019/20 w iławskiej „Jedynce” za nami!

Oficjalne zakończenie roku szkolnego 2019/20 odbyło się w piątek, 26 czerwca na dziedzińcu Jedynki. Najpierw klasy młodsze zakończyły rok szkolny, następnie ósmoklasiści pożegnali mury Jedynki. Dzień wcześniej z wychowawcami pożegnali się uczniowie klas III. W oficjalnym pożegnaniu klas ósmych wzięła udział Wiceburmistrz Miasta Iławy, Dorota Kamińska oraz Przewodnicząca Rady Rodziców, Magdalena Grządziela.

Pani Dyrektor, Aleksandra Skubij,  zwracając się do młodszych uczniów, powiedziała: 

Ten rok dodatkowo przyniósł dodatkowy stres i niedogodności w postaci panującej pandemii koronawirusa i wynikających z tego nowych procedur w codziennym życiu oraz zmiany w formie nauczania na system nauki na odległość… Najważniejsze, że wszyscy dziś jesteśmy zdrowi!

Zwróciła się też do rodziców uczniów:
Sytuacja, z którą zetknęliśmy się wspólnie od marca tego roku spowodowała, że Państwa rola w procesie edukacji dzieci nabrała nowych wartości. Pozwólcie więc, że odczytam Państwa oceny:
Zaangażowanie 6
Wsparcie 6
Cierpliwość do dziecka 6
Cierpliwość do nauczycieli 7 ?
Dydaktyka przedmiotów 6
Obsługa komputera 6+
Motywacja do nauki 6
Średnia ocen 6,1
Zachowanie: wzorowe
Za Państwa trud, zmęczenie, cierpliwość i starania, za to, że możemy na Was zawsze polegać – dziękuję!

W drugiej części spotkania Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie, Aleksandra Wolska zameldowała uczniów gotowych do rozpoczęcia uroczystego apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

Na początku nastąpiło wręczenie świadectw i nagród ósmoklasistom wyróżniającym się w nauce.

Głos zabrała pani Dyrektor Aleksandra Skubij:

Szanowni Państwo: drodzy ósmoklasiści, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły, szanowni goście.

Przyznam się, że radość dziś miesza się bardziej ze wzruszeniem.

Dwa lata spędziliście jeszcze pod opieką nauczycieli, którzy starali się być dla was przewodnikami. Ta rola pedagogów powoli się kończy. Dojrzeliście, spoważnieliście, sami, chociaż jeszcze pod opieką rodziców, coraz częściej przejmujecie stery swojego życia. Jestem przekonana, że sami już odróżniacie dobro od zła, sprawiedliwość od niesprawiedliwości, uczciwość od manipulacji. Sami też potraficie ocenić ważne wydarzenia minionego roku, w których wszyscy uczestniczyliśmy.

Drodzy uczniowie! Na pewno nosić będziecie w pamięci wiele wspomnień – mam nadzieję, że tych dobrych. Pielęgnujcie je, bo lata, które spędziliście w szkole są jednocześnie szczególnym i najpiękniejszym okresem życia. Wiem, że bywało różnie. Czasem nie potrafiliśmy dogadać się – my dorośli z wami – młodzieżą. Przyszło nam bowiem poznać się w okresie, który fachowo nazywa czasem buntu i niepokoju.

Kończycie dziś szkołę podstawową. Zdobywana wiedza, to zaledwie połowa tego, co się przez ostatnie wspólnie spędzone lata wydarzyło. Reszta, to był czas wycieczek, przygotowywania apeli, udział w zawodach sportowych, konkursach…. To było nasze wspólne świętowanie uroczystości, obchody dnia naszego patrona, wspólne festyny rodzinne, które mocno już wrosły w iławski kalendarz imprez. Sporo tego… Ale to wszystko razem było wkładem pedagogów w wasze wychowanie. Chcieliśmy pokazać wam, jak ważne jest być razem w podniosłych chwilach, jak wspaniałe jest okazywanie wsparcia tym, którzy przyjmują różne wyzwania i jak trudne bywa dyskutowanie, kiedy ma się sprzeczne priorytety.

Życie ostatnio mocno się zmieniło… Ten rok dodatkowo przyniósł dodatkowy stres i niedogodności w postaci panującej pandemii koronawirusa i wynikających z tego nowych procedur w codziennym życiu oraz zmiany w formie nauczania na system nauki na odległość… Cytując słowa ministra MEN: „Przejście na system zdalnego nauczania było dużym wyzwaniem. Od dyrektorów szkół wymagało zupełnie nowej organizacji pracy, a od nauczycieli kreatywności oraz wykorzystania innych niż dotychczas metod dydaktycznych. Z kolei uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Potrzebne było również wsparcie ze strony rodziców oraz ich współpraca ze szkołą. „

Najważniejsze, że wszyscy dziś jesteśmy zdrowi!

Nie pamiętajcie jednak ostatniego roku szkolnego tylko pod hasłem zdalnego nauczania i koronawirusa COVID-19! To rok, w którym Olga Tokarczuk otrzymała 10 października 2019 r. literacką Nagrodę Nobla. Wciąż słychać echa jej świetnego grudniowego wystąpienia w akademii szwedzkiej, kiedy podkreślała, że w naszym współczesnym świecie konieczna jest obok miłości czułość – jako ten element, który pozwala na współodczuwanie.

Innym ważnym wydarzeniem w naszej kulturze były 27 stycznia 2020 r. obchody 75 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Jeden z byłych więźniów, Marian Turski w swoim przemówieniu, opowiadając o okropnościach przeszłości, powiedział do nas: Nie bądźcie obojętni, bo spadnie na was jakiś Auschwitz… Powtórzył te słowa za przyjacielem, który je powiedział podczas 70 rocznicy. Zrobił to, abyśmy uniknęli doświadczeń tamtej strasznej epoki pogardy, która doprowadziła do ogromnej tragedii.

Jak wiecie, jesienią polska drużyna piłki nożnej uzyskała awans do finałów Euro 2020. W związku z pandemią koronawirusa to wydarzenie przesunięto na 2021 rok.

Dziękuję wszystkim za miniony rok. Słowa uznania kieruję do wszystkich pedagogów, wyrażając wdzięczność za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych.

Dziękuję także uczniom za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom za okazaną pomoc. W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując
je do pracy i wspierając w nauce na odległość.

Następnie uczniowie klas ósmych złożyli uroczyste ślubowanie:

Opuszczając Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie dziękujemy nauczycielom i wychowawcom za trud włożony w nasze wykształcenie i wychowanie. PRZYRZEKAMY! Godnie reprezentować imię Szkoły, pracować nad doskonaleniem, swojego charakteru, w swoim postępowaniu mieć zawsze na uwadze – dobro ogółu. PRZYRZEKAMY! Wiedza, której podstawy zdobyliśmy w tej Szkole, będzie służyła dobru mojej Ojczyzny – Rzeczypospolitej Polskiej. 

Po ślubowaniu nadszedł czas na oficjalne przekazanie Sztandaru szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie młodszym kolegom, nowemu pocztowi sztandarowemu

W IMIENIU SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI PRZYJMUJEMY SZTANDAR I ZAPEWNIAMY, ŻE BĘDZIEMY GO WYSOKO NIEŚĆ, SZANOWAĆ I UCZYNIMY WSZYSTKO, ABY WYRASTAĆ NA PRAWYCH OBYWATELI NASZEJ OJCZYZNY”.

Głos zabrały przedstawicieli klasy VIIIa: Julia GnaczyńskaJulia Wardowska, które w imieniu wszystkich ósmoklasistów podziękowały nauczycielom za zaangażowanie w ich wykształcenie oraz ciepłą atmosferę panującą w Jedynce.

W imieniu rodziców podziękowania gronu pedagogicznemu złożyła mama ucznia z klasy VIIIB, pani Anna Kozań.

Z wielką radością przedstawiony został wszystkim zgromadzonym skład nowych pocztów:

Poczet sztandarowy – skład I
Jan Klinicki 7b, Sarah Wiśniewski 6a, Amelia Szypnik 7a
Poczet sztandarowy -skład II
Szymon Majewski 6a, Oliwia Grządziela 6a, Alicja Paczkowska 6a
Poczet  flagowy – skład I
Michał Onaszkiewicz 6b, Amelia Sagan 6c, Oliwia Gapska 7b
Poczet flagowy – skład II
Arkadiusz Paczkowski 6a, Hanna Konarska 6a, Agata Józefowicz 6c.

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021
Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Natalię Gapską
Zastępcę Przewodniczącego – Sarah Wiśniewską
Sekretarza – Nicole Banaszek
Pozostałe osoby wchodzące w skład samorządu to :
Aniela Rucińska, Nina Ciurkowska, Maria Patorska
Mamy ogromną nadzieję, że wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego odbędą się już we wrześniu. 

Kolejnym wyjątkowym momentem było wręczenie statuetek tzw. „Koperników”. Statuetka z wizerunkiem patrona Mikołaja Kopernika jest znakiem uznania za promowanie naszej szkoły w środowisku. Jest także symbolem najlepszych cech charakteru, ambicji, dążenia do sumienności w wykonywaniu obowiązków. Ma być podziękowaniem, ale także zachęceniem do dalszego kształtowania najlepszych cech. Statuetka Kopernika jest znakiem wyróżnienia najwyższej rangi i nawiązuje do niepodważalnych osiągnięć patrona szkoły. 

Nadszedł również czas na podziękowanie Pani Sekretarz SzkołyBożenie Michalewskiej za jej wieloletni trud pracy. Pani Dyrektor, Aleksandra Skubij, wicedyrektorki – Aurelia Waruszewska i Beata Niksa oraz kierownik Gospodarczy – Zbigniew Sikorski wręczyli pani sekretarz szkoły bukiet kwiatów, żegnając ją ze wzruszeniem, podkreślając przepracowane przez Nią 45 lat pracy, w tym 33,5 w szkole. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego zwróciła się do pani Bożenki:
Dziękujemy Pani Bożenie Michalewskiej za ciężką, często syzyfową pracę. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość, za wszystkie legitymacje, kwity i za to, że w sekretariacie wszystko było dopięte na ostatni guzik. Wypełnione dokumenty, odebrane telefony- tego nie da się zliczyć. Wszystko to przecież wykonywała Pani dla nas oraz naszej kochanej szkoły!
Dyrekcja Szkoły, pracownicy niepedagogiczni i uczniowie pożegnali odchodzącą też do pracy do Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie nauczycielkę chemii, panią Danutę Kordalską.

Natalia Gapska, uczennica klasy VIIb wybraną na Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie na rok szkolny 2019/2020 odebrała atrybut nowego stanowiska – księgę absolwentów od byłej przewodniczącej Aleksandry Wolskiej.

W imieniu Rady Rodziców panią Magdalena Grządziela przekazała społeczności szkolnej informację o jednorazowym stypendium ufundowanym przez RR dla uczennicy z ogromnym talentem, Zofii Kwietko-Bębnowskiej z klasy VIIb. Kopertę z kwotą  stypendium 500 zł od Rady Rodziców Zosia otrzymała na tym apelu. Zofia wyróżniła się w Jedynce:

 1. Konkurs z Języka Polskiego organizowanym przez Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020 – tytuł laureata
 2. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych – tytuł finalisty
 3. „Alfik humanistyczny”- I miejsce w województwie, IV miejsce w kraju
 4. Konkurs „Kangur Matematyczny” – wyróżnienie
 5. „Wygraj i zostań aktorem w spektaklu operowym Straszny Dwór. Sprawdź, co wiesz o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki” – konkurs zorganizowany przez Filharmonię Warmińsko-Mazurską w Olsztynie, nagrodą był udział w spektaklu „Straszny Dwór w roli statysty, spotkała się też z wnuczką Stanisława Moniuszki – 1. miejsce
 6. Konkurs „Gdybym mógł/mogła zmienić świat, to…” organizowanym przez Liceum w Chmurze w Warszawie prowadzonym przez Fundację Społeczeństwo.
  Film i prezentacja przed jury  projektu „Gdybym mogła zmienić świat, to… zmieniłabym system edukacji” – zdobyła III miejsce i otrzymała do wyboru: nagrodę rzeczową w postaci hulajnogi elektrycznej o wartości ponad 2000 zł lub jeżeli zdecydowałaby się kontynuować  naukę w tej szkole, to otrzymywać będzie stypendium pokrywające koszty czesnego przyznawane na każdy rok nauki w stacjonarnym Liceum w Chmurze w Warszawie prowadzonym przez Fundację Społeczeństwo.
 7. Wojewódzki Konkurs Kuratoryjny z Matematyki – 1. miejsce w etapie szkolnym 72%(próg kwalifikacji do etapu wojewódzkiego 75%)
 8. Autorka scenariusza i wykonawczyni montażu słowno-muzycznego o Moniuszce podczas Święta Szkoły
 9. Nagrała clip muzyczny z własnymi słowami w akcji #Hot16 Challenge – akcja zbiórki funduszy dla medyków. Film można zobaczyć na You Tube
 10. Stworzyła animację poklatkową „Kolor” niosąca z sobą piękny przekaz, na wysokim poziomie – praca dodatkowa w ramach lekcji plastyki z własną muzyką
 11. Jest autorką Bajki o powstaniu szkoły, pisze wiersze, opowiadania, komponuje muzykę, jest absolwentka szkoły muzycznej, interesuje się matematyką, nowoczesnymi technologiami, robotyką, sztuczną inteligencją.

Pani Dyrektor zakończyła rok szkolny słowami:

Dziękuję Nauczycielom, którzy odkrywali w Was talenty, motywowali do działania, zachęcali do wytężonej pracy abyście byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie współczesny świat. Dziękuję pozostałym Pracownikom na czele z Kierownikiem gospodarczym szkoły szkoły i z panią Sekretarz Szkoły za wspieranie jej pracy na rzecz edukacji i wychowania. Dziękuję również w szczególny sposób Waszym Rodzicom i Opiekunom, bo to Oni każdego dnia stanowili dla Was pierwsze wsparcie na tej krętej szkolnej drodze do wiedzy. Dziękuję Radzie Rodzicóworaz każdemu z Państwa, którzy wspierali w różnorodny sposób pracę naszej szkoły. Samorządowi Uczniowskiemu, za dobrą współpracę. Dziękuję zastępcom dyrektora, kierownikowi świetlicy, którzy wykonują niewidoczną a kluczową dla organizacji pracy szkoły pracę.

Czego życzyć w takim dniu? Życzę aby wakacje były czasem dobrego i bezpiecznego odpoczynku, nabierania siły do dalszej pracy lub nauki.

Do zobaczenia na rozpoczęciu roku szkolnego we wtorek, 1 września!

Oficjalne zakończenie roku szkolnego 2019/20 za nami!

/SP1/

Poprzedni artykułŻyczenia nauczycieli dla ósmoklasistów!
Następny artykułStatuetki Kopernika 2020