Informacja dotycząca nadpłaty za obiady

Nadpłaty za obiady, które zostały zapłacone na początku marca 2020 r.  mogą zostać przepisane dla ucznia na następny rok szkolny: 2020/21. Mogą być również zwrócone na wskazany Przez Rodziców (lub opiekunów prawnych dziecka) numer konta. Decyzja należy do Państwa.

Aby, otrzymać zwrot pieniędzy należy napisać prośbę do dyrektora szkoły o zwrot nadpłaty (poniżej podaję wzór pisma). Proszę o dostarczenie podania do 10.06.2020r. do sekretariatu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika.

Dopiero po tym dniu i po zebraniu wszystkich podań przekażemy je do MZOS i P.  Tam pani księgowa dokona przelewu pieniędzy na wskazany wcześniej numer konta.

Kierownik Świetlicy SP1 Iława
(-) Ewa Motylińska

WZÓR PISMA

Imię i nazwisko rodzica                                                          Iława, ……………….
ul. …………….
14 – 200 Iława

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Iławie
Aleksandra Skubij

Proszę o zwrot nadpłaty za obiady syna/córki …………………………………………………… uczęszczającej do klasy ….. na konto: (tu proszę podać numer konta do zwrotu pieniędzy).

Podpis rodzica

Poprzedni artykułHarmonogram zwrotu podręczników do biblioteki i kluczy do szafek szkolnych
Następny artykuł