Harmonogram zwrotu podręczników do biblioteki i kluczy do szafek szkolnych

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego,  uczniowie powinni przygotować swoje podręczniki do zdania po użytkowaniu do szkolnej biblioteki. Obowiązek zwrotu podręczników wynika z umowy użyczenia podpisywanej przez rodziców uczniów na początku roku szkolnego. Wychowawcy będą się kontaktować z uczniami, by przekazali do szkoły podręczniki w ustalonej kolejności klas.

W tych samych dniach, co podręczniki, uczniowie powinni zdać klucze od szafek szkolnych. Wcześniej szafki należy opróżnić.

Poniższy harmonogram wynika z konieczności zachowania procedur sanitarnych związanych z profilaktyką koronawirusa COVID-19.

Klasy I-III – zwracają podręczniki wychowawcom. Do 15.06.2020r. wychowawcy przekazują zestawy podręczników bibliotekarkom na podstawie protokołu przekazania (termin do uzgodnienia).

Klasy V, VI. VIII zwracają podręczniki wychowawcom w obecności nauczyciela bibliotekarza:

Klasy V:

Va – 08.06.2020r.       9.00-11.00
Vb – 08.06.2020r.      11.00-13.00
Vc – 09.06.2020r.       9.00.-11.00
Vd – 09.06.2020r.      11.00 – 13.00

Klasy VI:

VIa – 10.06.2020r.     8.00 – 10.00
VIb – 10.06.2020r.     10.00 – 12.00
VIc – 10.06.2020r.     12.00 – 14.00

Klasy VII

VII a-22.06.2020r,    9.00-10.00
VIIb -22.06.2020r.    10,00-11.00

Klasy VIII:

VIIIa – 19.06.2020r.   8.00 – 10.00
VIIIb – 19.06.2020r.  10.00 – 12.00

Uwaga!

  1. Wychowawca umawia się z uczniami w ww. godzinach, tak, aby jednorazowo nie było w klasie więcej niż 9 osób.
  2. Wszystkie podręczniki muszą być podpisane.
  3. Nie przyjmujemy podręczników uszkodzonych: porwanych, pogryzionych, zalanych, z odręcznymi rysunkami. Takie podręczniki muszą być odkupione przez rodzica.
  4. Ocena użytkowania podręcznika ma wpływ na ocenę z zachowania ucznia.

Aleksandra Skubij
Dyrektor Szkoły

Poprzedni artykułLaptopy z programu „Zdalna szkoła+” już są w Jedynce!
Następny artykułInformacja dotycząca nadpłaty za obiady