Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej do „Jedynki” na rok szkolny 2020/21

W roku szkolnym 2020/21 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie zostaną utworzone cztery klasy pierwsze. Maksymalna ilość dzieci w klasach I – III wynosi 25 uczniów. Niestety, nie możemy podać ostatecznej ilości uczniów, ponieważ nie zgłosiło się jeszcze do szkoły kilkoro uczniów zamieszkałych w rejonie naszej szkoły (widnieją na listach meldunkowych, ale zgłoszenie dziecka do szkoły nie zostało jeszcze doniesione). Co roku jest kilkoro takich dzieci z rejonu, których rodzice donoszą zgłoszenia po terminie. Szkoła ma obowiązek przyjąć takie dziecko. Komisja Rekrutacyjna pod przewodnictwem zastępczyni dyrektora szkoły, pani Aurelii Waruszewskiej pozostawiła więc miejsca dla osób, które się nie zgłosiły, a sekretarz szkoły wysłała na podane adresy pisma z przypomnieniem.

Mamy szczególny rok, w którym dzieci nie chodzą od marca do przedszkola, więc ta droga komunikacji, dzięki której rodzice mieli przypominane terminy naboru rekrutacyjnego do szkół, niestety nie występuje. Nie wszyscy odnaleźli się w nowej – zdalnej rzeczywistości. Nie ma w tym winy ani rodziców, ani szkoły. Dlatego postanowiliśmy zostawić miejsca dla dzieci zameldowanych w rejonie szkoły, które się jeszcze nie zgłosiły. Jeśli te dzieci z różnych powodów się nie zgłoszą (np. bo mieszkają poza Iławą), otworzymy klasy, które nie mają maksymalnej liczby uczniów.

Na podstawie § 11b.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r.) prezentujemy poniżej listę dzieci przyjętych i listę dzieci nieprzyjętych do klasy pierwszej naszej szkoły na rok szkolny 2020/21:

Lista uczniów przyjętych –> [.pdf]

Lista uczniów, którzy nie zostali przyjęci –>[.pdf]

Przydział przyjętych uczniów do klas odbędzie się w terminie późniejszym. Listy uczniów z podziałem na klasy zostaną wywieszone przy sekretariacie szkoły do końca maja.

Aleksandra Skubij
Dyrektor Szkoły

Poprzedni artykułPrzegląd recytatorski online organizowany przez ICK
Następny artykułJeszcze jest kilka miejsc w klasie IV sportowej