Zdalne nauczanie jeszcze do 24 maja

Szanowni Państwo,

     W związku z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020r. poz.742) zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do 24 maja 2020 r. zadania szkoły są nadal realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zgodnie a art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych informujemy, że szkoła jest zamknięta.

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży  potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

     Pracownik szkoły jest dostępny pod numerem telefonu 89 648 50 18 oraz pod adresem poczty elektronicznej sp1@sp1.ilawa.pl lub rekrutacja@sp1.ilawa.pl

(-) Aleksandra Skubij
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Iławie

Poprzedni artykułAktualne zasady i ograniczenia – COVID-19
Następny artykułHymn Konstytucji 3 maja w wykonaniu szkolnego chóru