Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Szanowni Państwo, Rodzice (Opiekunowie Prawni) dzieci, które w roku szkolnym 2020/21 zaczną realizować obowiązek szkolny. Wszystkie dzieci, które mieszkają w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie serdecznie zapraszam i zachęcam do podjęcia nauki w naszej szkole.
Iławskiego „Kopernika” zapewne przedstawiać nie trzeba, ale w tym trudnym czasie, w którym ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19, nie możemy zrealizować zaproszenia Państwa i dzieci na Dzień Otwarty Szkoły, pragnę zapewnić, że „Jedynka” jest placówką, która solidnie przygotowuje najmłodszych uczniów do dalszego etapu kształcenia. Szkoła podstawowa to najdłuższy etap edukacji, a przy tym najważniejszy. Uczęszczanie do szkoły podstawowej przypada na okres najbardziej intensywnego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Dlatego rola szkoły w tym procesie jest nie do przecenienia. Zdajemy sobie sprawę, że dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, atmosfera bezpieczeństwa panująca w placówce i gotowość do wspierania dziecka w tym niełatwym czasie mogą pozytywnie wpłynąć na jego rozwój, a potem na całe dorosłe życie. Dziecko spędza w szkole tak dużo czasu, że śmiało można nazwać ją drugim domem. Czy będzie to dom ciepły i gościnny? Bardzo się o to w „Jedynce” staramy. Małe klasy I – III, stale doskonaląca się kadra i szeroka gama dodatkowych zajęć przygotowujących do życia w zmieniającym się świecie sprzyjają rozwojowi dziecka i pozwalają mu odkryć talenty, umiejętności oraz poznać swoją własną wartość.

Oddziaływaniu środowiska szkolnego na rozwój dziecka poświęcono wiele opasłych tomów. Streszczając je, należy powiedzieć przede wszystkim to, że szkoła wpływa na rozwój dziecka wielokierunkowo.
Nauka na lekcjach rozwija jego umiejętności językowe, logiczne, plastyczne, a także zdolność samodzielnego i krytycznego myślenia. To również sposobność do rozwoju sensorycznego, manualnego, nauki zapamiętywania i efektywnego uczenia się.
Na przerwach dziecko socjalizuje się z rówieśnikami, uczy się współpracy, ale też odkrywa, czym są konflikty i jakie są sposoby ich rozwiązywania. Zajęcia fizyczne wpływają pozytywnie na kondycję dziecka i jego rozwój fizyczny. Ruch jest bardzo ważnym aspektem harmonijnego rozwoju, dotlenia organizm, usprawnia pracę serca, pozwala rozładować napięcie i buduje pozytywne nawyki – wysportowane dziecko to zdrowy dorosły! Być może po trzech pierwszych latach nauki w naszej szkole zdecydujecie się Państwo na to, by Wasze dziecko spróbowało swoich sił w klasie sportowej?

W szkole podstawowej dziecko kontaktuje się też z dorosłymi i odkrywa, jak działa szkoła jako instytucja. Może aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach i udzielać się w organizacjach uczniowskich. W ten sposób uczy się norm społecznych i poznaje różne role, z którymi zetknie się w dorosłym życiu. Staramy się, by w iławskim „Koperniku” uczniowie szybko adoptowali się do nowych warunków, przy ścisłej współpracy z Rodzicami osiągamy bardzo dobre efekty wychowawcze i dydaktyczne. Nad najmłodszymi roztaczamy szczególną opiekę, włączamy w te zadania najstarszych uczniów oraz Samorząd Uczniowski.

Zabytkowy budynek na zewnątrz na pewno budzi respekt. Jednak po wejściu do szkoły zobaczycie Państwo szkołę czystą, jasną, przyjazną dzieciom. Od kilku lat unowocześniamy proces dydaktyczny, wyposażając szkołę w dobry sprzęt. Nie zapominamy przy tym o tradycyjnych pomocach dydaktycznych. Aktywnie wnioskujemy o środki z projektów unijnych, które wspomagają proces modernizacji szkoły oraz uatrakcyjniają szkolną codzienność (wycieczki, warsztaty, webinaria, wsparcie specjalistów). Nowoczesna świetlica szkolna, własna kuchnia, jadalnia, biblioteka szkolna z czytelnią są naszym powodem do dumy. Podobnie – czteroletnia zaledwie nowa sala gimnastyczna z zapleczem, siłowniąsalą do ćwiczeń korekcyjnych czy aerobiku. W podziemnym łączniku między salą gimnastyczną a budynkiem macierzystym umieściliśmy metalowe szafki dla wszystkich uczniów. Plac zabaw ufundowany przez Radę Rodziców,  boisko szkolne i nieduży parking oddalony bezpiecznie od wejścia stanowią dopełnienie zamkniętego ogrodzeniem kompleksu naszej szkoły. Szkoła posiada monitoring wizyjny, co w znacznym stopniu ma wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczniów.

Zapraszam do skorzystania z oferty iławskiej „Jedynki”! Zapisy do klas pierwszych prowadzone są od 1 kwietnia do 30  kwietnia br. Szczegóły formalne, w tym karty zgłoszeń i wniosków (do wydrukowania) oraz ulice wchodzące w skład obwodu znajdują się na stronie www.sp1.ilawa.pl w zakładce „DLA KANDYDATA”.

Aleksandra Skubij
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Iławie

Poprzedni artykułPróbny egzamin ósmoklasistów 2020
Następny artykułNabór do IV klasy sportowej ukierunkowanej na triathlon