Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów

Wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest wartością bezcenną, dlatego w naszej szkole rozpoczął się cykl szkoleń pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie klas I-III oraz V-VIII z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, dzięki której dowiedzieli się jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia? Co zrobić jeśli jest się świadkiem wypadku? Jak zadbać o własne bezpieczeństwo w czasie udzielania pierwszej pomocy? Ratownicy zapoznali uczniów z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która obowiązuje w naszym kraju. Wszyscy aktywnie brali udział w szkoleniu. Mamy nadzieję, że dzięki warsztatom nasi uczniowie posiądą umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wykorzystają ją w sytuacji zagrożenia oraz konieczności ratowania czyjegoś życia.

Poprzedni artykułJ O G A D L A J U L K I
Następny artykułWizyta Ie w Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie