Sprawozdania finansowe szkoły za 2018 r.

Sprawozdania finansowe za rok 2018r dostępne są na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Iławy w zakładce Budżet, finanse, podatki / Sprawozdania finansowe /Sprawozdania jednostkowe/ 2018r.