Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Nowy rok szkolny 2019/20 w „Koperniku” rozpoczęło 578 uczniów w 23 oddziałach klasowych. Uroczyste apele zorganizowano w dwóch grupach wiekowych: o godz. 9.00 pierwszy dzwonek usłyszało 276 uczniów edukacji wczesnoszkolnej, natomiast o godz. 10.00 – 302 uczniów klas V-VIII.

Witając wszystkich na uroczystości, dyrektor Szkoły, Aleksandra Skubij zwróciła się do uczniów, mówiąc między innymi:

Przed nami 10 miesięcy wytężonej pracy, ale i – mam nadzieję – chętnie podejmowanej pracy. Już teraz życzę wszystkim uczniom, aby pracując na miarę własnych możliwości, osiągali sukcesy na różnych płaszczyznach: nauki, sportu, w sferach artystycznej i społecznej. Liczę na Wasz udział w rozmaitych konkursach, olimpiadach, akcjach i rozmaitych aktywnościach społecznych. Korzystajcie – drodzy uczniowie – z tego, co Wam proponuje szkoła. Znajdujcie w nauczycielach mistrzów – przewodników po trudnej, ale jakże ciekawej i owocnej ścieżce zdobywania wiedzy, którą wykorzystywać będziecie w dalszych latach swej edukacji prowadzącej ku dorosłości i samodzielności.

W roku szkolnym 2019/20 realizować będziemy w iławskich szkołach podstawowych dwa nowe ważne zadania:

  1. Bezpieczni i samodzielni (czyli, przygotowujemy najmłodszych przez pierwszy miesiąc do samodzielnego funkcjonowania w szkole. Oczywiście dotyczy to też uczniów klas drugich i trzecich.).
  2. Szkoła bez urządzeń telekomunikacyjnych – to ważne działanie, które ma wyzwolić nasze dzieci od notorycznego siedzenia w ekranie smartfona. Nie oznacza to jednak, że nie będziemy wskazywać możliwości nowoczesnych technologii i używać smartfonów jako narzędzi edukacyjnych. Od jutra uczniowie „Jedynki” nie będą mogli korzystać z telefonów ani na lekcjach, ani na przerwach. O kontakt z rodzicami prosimy się nie martwić, dzieci będą mogły korzystać z telefonu po ustaleniu z nauczycielem lub skorzystają z  telefonu w sekretariacie. Uważam (zwracam się do Rodziców), że gdy Państwo to dobrze przemyślicie, będziecie nas wspierać w tej decyzji.

I dodała: – Nauczycielom życzę, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia, a postępy i osiągnięcia uczniów dawały Wam dużo zadowolenia i satysfakcji, aby nasza misja wypełniała się. Niech każdy dzień przynosi wam radość, jak najmniej stresu i rozczarowań, dużo zapału i optymizmu.

Drodzy Rodzice to będzie również dla Was czas szczególny, bowiem nowy rok szkolny przyniesie Wam wiele nadziei związanych z przyszłością Waszych dzieci. Bez Waszego udziału nasze wysiłki nie miałyby najmniejszego sensu. We współczesnej szkole rola rodziców jest ogromna, Wasza pomoc niezbędna. Dlatego życzę Wam pociechy i dumy z Waszych dzieci. Wraz z nauczycielami żywimy też nadzieję, że nasze wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty, że wspólnie będziemy tworzyli wymarzoną szkołę.

W tym miejscu pozwólcie, że przypomnę tragiczny początek roku szkolnego z 1939 roku, kiedy to wypoczęte po wakacjach polskie dzieci nie wróciły do szkół z powodu wybuchu II Wojny Światowej. Dziś obchodzimy 80. rocznicę tego wydarzenia. Za prawie dwa tygodnie wspominać będziemy 80. rocznicę agresji Sowietów na Polskę. Jeszcze żyją nieliczni świadkowie tamtych dni i w swych wspomnieniach często podkreślają, jak bardzo brakowało im zwyczajnego chodzenia do szkoły, która dla wszystkich jest miejscem nie tylko zdobywania wiedzy, ale również spotkań z rówieśnikami, prowadzenia ciekawych dyskusji, jest miejscem organizacji wyjazdów, wycieczek, realizowania własnych pasji oraz rozwijania talentów. Za chwilę na rozpoczęciu nowego roku szkolnego klas starszych będziemy gościć w szkole przedstawicieli Polskich Dzieci Wojny (być może to Wasi dziadkowie, Wasze babcie, starsi sąsiedzi – wszyscy urodzeni przed 8 maja 1945 r.) i wraz z nimi przejdziemy do szkoły w symbolicznym „Przerwanym marszu”.

Uczennica Lena Kozań oraz członkowie Samorządu Uczniowskiego udekorowali gości kokardami narodowymi i wręczyli im róże. Nauczyciel historii, Marcin Michalski,  krótko opowiedział o Hitlerowskim Tajnym Obozie Karnym dla Młodocianych w Lubawie. Swoje wspomnienia przedstawił młodzieży pan Adam Barański ze Stowarzyszenia Polskie Dzieci Wojny.

Pani dyrektor przedstawiła nowych zastępców dyrektora: Aurelię WaruszewskąBeatę Niksę oraz nowych nauczycieli. Swoje wystąpienie dyrektor szkoły, Aleksandra Skubij zakończyła słowami: Kochani! Rok szkolny 2019/2020 uważam za rozpoczęty. Czas wracać do szkolnych ławek, czas podążać tajemniczymi ścieżkami wiedzy, zadbajmy by wszyscy dotarli do celu i poczuli radość z dobrze wykonanego zadania!

Przewodnicząca Rady Rodziców – Magdalena Grządziela na pierwszej części i wiceprzewodniczący Rady Rodziców, pan Mariusz Gołębiowski na drugiej części życzyli uczniom, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym szkoły dobrego nowego roku szkolnego.  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w „Jedynce” odbyło się z wyjątkowymi gośćmi – przedstawicielami Polskich Dzieci Wojny.
Przerwany przez wojnę marsz do szkoły z Polskimi Dziećmi Wojny symbolicznie dokończono wspólnie z Burmistrzem Miasta Iławy, Dawidem Kopaczewskim, członkami iławskiego oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Kombatanckiego „Polskich Dzieci Wojny” w Iławie – Adamem BarańskimKarolem Milewskim, przedstawicielkami stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku urodzonymi przed 8 maja 1945 roku, gronem pedagogicznym, uczniami i rodzicami. Na zakończenie marszu na dziedzińcu szkoły wszyscy odśpiewali 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Szczególni goście przeszli do auli na kawę, herbatę i ciasto oraz rozmowę z członkami Samorządu Uczniowskiego i przedstawicielami grona pedagogicznego.

Apele prowadziła nowa przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Aleksandra Wolska.

#PrzerwanyMarsz w hołdzie dla Polskich Dzieci Wojny!

/AP/

Poprzedni artykuł80. rocznica wybuchu II wojny światowej
Następny artykułW najbliższy czwartek zapraszamy do „Jedynki” na zebrania z rodzicami