Zagłosuj na „Jedynkę” – szkołę przyjazną ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach w roku 2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  informuję, iż  uruchomił platformę do głosowania internetowego w Konkursie pt.  „Szkoła przyjazna ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach w 2019 roku w Głosowaniu Publiczności.  Platforma jest aktywna od  dnia 30 sierpnia do 10 września  2019 r. do godziny 8:00.  Informujemy, iż w przedmiotowym  konkursie można oddać jeden głos dziennie z danego IP komputera.

W kategorii „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim” organizator przewidział dwa etapy oceny wniosków. W pierwszym etapie Członkowie Kapituły oceniają przesłane rekomendacje szkoły z regionu Warmii i Mazur. Należy podkreślić, iż rekomendacje w powyższym Konkursie mogą składać zarówno same szkoły (tj.: podstawowe, gimnazjalne, średnie, branżowe), a także wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej z woj. warmińsko-mazurskiego na rzecz danej szkoły tj.: centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółki prawa handlowego (spółki non-profit), fundacje, stowarzyszenia oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Warunkiem udziału w przedmiotowym Konkursie jest złożenie rekomendacji w wersji papierowej i elektronicznej. Formularz rekomendacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. W drugiej kategorii Konkursu tzw. „Głosowanie w plebiscycie publiczności”, Członkowie Kapituły podejmują decyzje o wyborze wniosków rekomendacji, które kierują do głosowania internetowego poprzez stronę www.es.warmia.mazury.pl. Szczegółowe informacje o Konkursie opisane są w Regulaminie  Konkursu.

Tegoroczni kandydaci do miana „Szkoły Przyjaznej Ekonomii Społecznej” którzy pretendują do miana Laureata w Plebiscycie Publiczności w roku 2019:

„Jedynka” w ubiegłym roku wygrała internetowe głosowanie. Liczymy, że i w tym roku pomożecie nam osiągnąć sukces.

Poprzedni artykułPlac zabaw dla najmłodszych uczniów „Jedynki” powiększył się
Następny artykuł80. rocznica wybuchu II wojny światowej