Uroczyste zakończenie roku szkolnego w „Jedynce”

W środę, 19 czerwca 2019r. o godzinie 9.00 klasy I, II, IV i V, a o godz. 10.00 klasy VI, VIII i III gimnazjalne zakończyły uroczyście rok szkolny 2018/19. W uroczystościach uczestniczyła przewodnicząca Rady Rodziców, pani Magdalena Grządziela. Na obu apelach pani dyrektor Aleksandra Skubij podziękowała nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym, rodzicom i uczniom za miniony rok szkolny:

-Wydarzyło się w nim wiele dobrego, razem przechodziliśmy przez łatwe i trudne momenty, celebrowaliśmy sukcesy, wyciągaliśmy wnioski z lekcji, jakie dawało nam życie. W tym miejscu chcę podkreślić, że miniony rok obfitował w wiele ważnych wydarzeń: obchodziliśmy 100. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości, razem śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, tańczyliśmy piękne tańce narodowe, uczyliśmy się ważnych wierszy, malowaliśmy, czytaliśmy o znanych Polkach i Polakach.  To bardzo ważny rok. Mam nadzieję, że pozostanie na długo w Waszej pamięci. To także rok, w którym naszą szkołę kończy ostatnia klasa gimnazjum. W związku z tym świętowaliśmy nadanie szkole nowego sztandaru. Można powiedzieć, że reforma z roku 2017r. dopełniła się. Uczniowie naszej szkoły licznie uczestniczyli w różnorodnych konkursach oraz interesujących projektach i akcjach. M. in.: projekt „Szkoła Przyjazna Środowisku – Eko dla wszystkich”, „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, „ABC Ekonomii”, „Podaj Dobro Dalej”, szachy w szkole, akcja zbierania nakrętek dla niepełnosprawnego Kacpra, akcja „Wiosna dla Basi”, konkursy plastyczne, biblioteczne, festiwale piosenek, występy na festynie, Dniu Sportu,  konkursy sportowe i naukowe. Szkoła otrzymała wiele podziękowań i certyfikatów, co świadczy o Waszym dużym zaangażowaniu. Dziękuję Wam za ten zapał.

Do starszych uczniów dyrektor Aleksandra Skubij mówiła: – Spotkaliśmy się tu dziś, by uczcić ten szczególny dzień, dzień, w którym zamykamy pewien etap. Życie każdego z nas jest jak księga. Od momentu narodzin nieustannie pisze się w niej nasza historia. Dziś kończy się jej kolejny rozdział. Ostatnie dziesięć miesięcy był to czas, w którym każda ze stron zapisywana była ze szczególną intensywnością. Każdy rok szkolny to czas wytężonej pracy, czas poznawania świata, nauki nowych zagadnień, pozyskiwania nowych umiejętności. Każdy z Was niejednokrotnie pokonywał własne słabości, przeskakiwał poprzeczkę, która nieustannie wznosiła się w górę. To jest właśnie moi drodzy nauka życia, stałe doskonalenie samego siebie. Okres edukacji jest jak prolog każdej książki.  Nadaje rytm biegowi zdarzeń oraz wprowadza do tego, co znajduje się na kolejnych stronach.  Wiedza zaś, którą tu zdobywacie porównywalna jest do przypisów w książce – pozwala zrozumieć wszelkie niejasności jakie znajdują się w tekście.

Dyrektor szkoły przedstawiła ogólne wyniki klasyfikacji szkoły oraz wyniki egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasistów. – Pamiętajcie, – podkreśliła – że oceny na świadectwie to tylko jeden ważny element kształtowania człowieka. W okresie dorastania uczymy się być przede wszystkim dobrymi ludźmi, którzy potrafią odróżnić dobro od zła, potrafią pomóc koledze, podać pomocną dłoń, potrafią stanąć w obronie słabszych, czasem narażając się na niepopularność w grupie, potrafią powiedzieć mocno NIE, gdy widzą, gdy inni kogoś dręczą, poniżają czy lekceważą. Życzę Wam, abyście takimi ludźmi się stali w swoim życiu.

Wychowawcy, dyrekcja szkoły wręczyli najlepszym uczniom nagrody i świadectwa szkolne. Podczas uroczystości w grupie starszych uczniów nastąpiło pożegnanie gimnazjalnego sztandaru szkoły i odprowadzenie go do auli szkoły do gabloty. Sztandar szkoły podstawowej został uroczyście przekazany nowemu pocztowi.

Pani Joanna Królik, opiekun Samorządu Uczniowskiego przeczytała skład nowego samorządu na rok szkolny 2019/20.Zostali pożegnani nauczyciele, którzy od września podejmą pracę w innych szkołach.

Apele prowadził Bartosz Bielak.

/SP1/

Poprzedni artykułWojciech Kopczyński z gratulacjami za organizację wojewódzkiego turnieju
Następny artykuł„Jedynka” dołączyła do akcji „Puszka zamiast kwiatuszka”