Uroczysta IX Gala Osiągnięć Szkolnych w „Jedynce” za nami

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w poniedziałek, 19 czerwca 2019 roku odbyła się uroczysta IX Gala Osiągnięć Szkolnych. Tegoroczną galę prowadziły panie Ewelina LiedtkeEwelina Sagan. Piękne dekoracje wykonał Wojciech Kopczyński. Co roku gala związana jest z uhonorowaniem wyjątkowych uczniów i osób dorosłych wspomagających tworzenie wizerunku naszej szkoły. Uczniom klas trzecich i po raz pierwszy uczniom klas ósmych oraz osobom dorosłym związanym z naszą szkołą wręczona została Statuetka Kopernika – statuetka z wizerunkiem patrona „Jedynki”. Jest ona znakiem uznania dla najlepszych z najlepszych,  tych, którzy w różny sposób tworzą w społeczności naszego miasta dobre imię naszej szkoły. Jest symbolem najlepszych cech charakteru, ambicji, sumienności w wykonywaniu obowiązków, jest  wyróżnieniem najwyższej rangi i nawiązuje do niepodważalnych osiągnięć patrona szkoły. Aby podnieść rangę uroczystości, co roku zapraszani są ważni dla życia szkoły goście. W tym roku w gali uczestniczyli: Burmistrz Miasta Iławy – Dawid Kopaczewski, Wiceburmistrz Miasta Iławy – Dorota Kamińska, Przewodniczący Rady Miasta Iławy – Michał Młotek, Wójt Gminy Iława – Krzysztof Harmaciński, Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – Renata Kamińska, Główna Księgowa Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – Magdalena Grządziela, Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego – Iwona Gawińska oraz przyjaciele szkoły: Mieczysław Olszewski – MUZEAL, Agencja reklamowa Tomasz Bigus i Marta Lubiejewska – PPHU DOLUX. Z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki rzy Radzie Miasta udział wzięli Anna Pogodowska i Stefan Hatała.

Podczas tegorocznej gali wystąpiły uczennice i wystąpili uczniowie, którzy zaprezentowali swoje talenty i uzdolnienia. Uroczystość otworzył występ klasy 2b przygotowany przez Teresę Bagniuk oraz rzewna gra na saksofonie Zuzanny Klimik z klasy IIId.

Rok 2019, to rok ostatniego rocznika gimnazjum, które zostało wygaszone w wyniku reformy oświaty z 2017r. Ten dzień skłania nas do refleksji nad zakończeniem ważnego etapu w naszej społeczności szkolnej, jakim było powołane gimnazjum. Specjalnie na ten moment przygotowany został film poświęcony ostatnim dwudziestu latom „Jedynki”. Nad scenariuszem i wykonaniem filmu czuwał Krzysztof Kasprowicz. Nagranie wykonał Bartosz Kluba. Zanim zostały wręczone Statuetki Kopernika za rok szkolny 2018/19 dyrektor Aleksaqndra Skubij i burmistrz Dawid Kopaczewski wręczyli pamiątkowe statuetki podziękowania dla wszystkich pracowników, którzy pracowali w „Jedynce” przez 20 lat istnienia gimnazjum. Na scenę poproszono: Grażynę Fiałek, Urszulę Janikowską, Beatę Kamińską, Małgorzatę Kłodawską, Wojciecha Kopczyńskiego, Danutę Kordalską, Elżbietę Kowalską, Elżbietę Kozłowską, Iwonę Makowską, Jolantę Michalewską, Ewę Motylińską, Beatą Niksę, Magdalenę Olszewską, Bożenę Paczkowską, Krystynę Rzepkę, Leszka Seregieta, Ewę Węglerską, Emilię Wrzosek, Aurelię Waruszewską oraz pracowników szkoły: Sabinę Długaszek, Janinę Łopytę, Bożenę Michalewską, Mirosławę Truszczyńską, Agnieszkę Żubertowską, Wiesława Osmańskiego i Zbigniewa Sikorskiego.

Po emocjach wspomnień Wojtek Michałowski zaprezentował aktorsko i z humorem utwór pt. ,,Ślusarz”.

Dyplomy ,,za szczególne osiągnięcia i postawę kreującą pozytywny wizerunek szkoły” uczniom i ich rodzicom wręczała dyrektor szkoły i wicedyrektorki Wioletta Karwat oraz Elżbieta Kowalska. W tym roku na scenę po dyplomy zaproszono: Magdalenę Dreszler VIII C, Karolinę Podwojewską VIII D, Julię Sisterman VIII D, Bartosza Bielaka III B, Dorotę Rumianowską III B, Wojciecha Michałowskiego III C, Nikolę Rafińską III D i Sandrę Wiśniewską III E. Dyplomy za reprezentację w kadrze narodowej otrzymali: Pola Dzik VIII D, Daniel Niedźwiecki VIII D, Paulina Józefowicz III E. Dyplomy za uzyskanie tytułu  laureata otrzymali: z języka angielskiego -Stanisław Kasprowicz VIII, z geografii – Jakub Moszczyński III D, z języka polskiego – Nadia Sieszputowska III D, z biologii – Julia Palikowska III B. Dyplomy – podziękowania skierowane zostały również do rodziców którzy przez wiele lat wspierali naszą szkołę: Małgorzata Pawłowska III a, Julita Piasecka III c, Wiloleta Zabłotna III c, Justyna Sisterman VIII d.

Tegoroczne Statuetki Kopernika, które są przyznawane uczniom, kończącym  naukę w naszej szkole i osobom dorosłym za kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku, otrzymali: Katarzyna Zglińska z klasy VIIIB, Szymon Kacprzycki, Aleksandra Trzmielewska a klasy VIII, Martyna Głąbińska z klasy III A, Filip Rynkowski z klasy III C, Emilia Więcek z klasy III C, Zofia Witkowska z klasy III C, Adrian Jasik z klasy  III E. Statuetki Kopernika dla osób dorosłych trafiły do rodziców naszych uczniów: Katarzyny Dzik, Iwony Błachewicz, Doroty Bielak, Danuty Adamek, Anny Galińską, Grażyny Kanterewicz, Edwarda Jasika oraz do osób wspierających szkołę: Bartosza Kluby (Telewizja Internetowa TV Iława), Agnieszki Wrzesińskiej, przedstawiciela firmy ALIPLAST Sp. z o.o. z Lublina i nauczycieli: Justyny Wasilewskiej, Eweliny Liedtke i Eweliny Sagan.

Tradycyjnie wójt Krzysztof Harmaciński wręczył nagrody rzeczowe ufundowane przez gminę Iława  uczniom zamieszkującym w gminie wiejskiej Iława, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce:  Wiktoria Zięba kl. III b, Paulina Józefowicz kl. III e, Karolina Sadowska kl. III b, Sara Sypucińska kl. III a, Wiktoria Gnaczyńska kl. VIII b, Piotr Trzciński kl. VIII d.

Pani dyrektor Aleksandrę Skubij, podsumowując rok szkolny, powiedziała: – To był rok obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i nadania szkole nowego sztandaru. W trakcie roku kilka osób zaangażowanych w organizację tych wydarzeń otrzymało w tamtym czasie okolicznościową pamiątkową biało-czerwoną statuetkę. Są to: Ewa Węglerska, Elżbieta Kozłowska, Jolanta Michalewska, Wojciech Kopczyński, Beata Kamińska, Agnieszka Prass, Ewelina Sagan, Wioletta Karwat, Elżbieta Kowalska, Aurelia Waruszewska, Dawid Kopaczewski – burmistrz miasta Iławy, Dorota Kamińska – wiceburmistrz miasta Iławy, Mirosława Gralla – Kaperzyńska – Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Bernadeta Hordejuk  – przewodnicząca sejmiku warm. –maz., Andrzej Brach – w imieniu wójta gminy Iława, Michał Młotek – przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie, Magdalena Grządziela –przewodnicząca Rady Rodziców i Michał Kowalewski – kapelmistrz orkiestry dętej w Iławie. Tym biało-czerwonym akcentem pragnę jeszcze podziękować następującym osobom: Magdalenie Kawali, Andrzejowi Biernackiemu i Bartoszowi Bielakowi, ze szczególnymi życzeniami dla Bartka, aby ta statuetka wskazywała mu kierunek w życiu.

Na zakończenie zebrani wysłuchali utworów w wykonaniu Zofii WitkowskiejKatarzyny Zglińskiej. Występ uczennic nagrodzono brawami.

W czasie gali na stołach udekorowanych przez panią Ewę Motylińską, zachęcały do częstowania kanapki przygotowane przez panie z kuchni oraz ciasta ufundowane przez nauczycieli. Po zakończeniu gali wiele osób pozostało przy stołach i jeszcze długo wspominało miniony rok szkolny.

/SP1/

Poprzedni artykułZagrożenia hazardu – warsztaty profilaktyczne
Następny artykułUczniowie i nauczyciele „Jedynki” na Miejskiej Gali Osiągnięć