Sprawozdanie finansowe szkoły za 2018r.

Informacja.

Sprawozdania finansowe za rok 2018r. dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Iławy w zakładce Budżet, finanse, podatki / Sprawozdania finansowe /Sprawozdania jednostkowe/ 2018r.