Od poniedziałku w sali gimnastycznej „Jedynki” rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty

Od poniedziałku 15 kwietnia do środy 17 kwietnia – zaplanowany został egzamin ósmoklasisty (kolejno: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego).  W tym dniu, tak jak podczas egzaminu gimnazjalnego, nie ma w szkole zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla pozostałych klas (I, II, IV, V, VI, VII, III gimnazjum).
Opieka nad najmłodszymi uczniami organizowana będzie zgodnie z możliwościami kadrowymi szkoły (w związku z trwającym strajkiem nauczycieli) na podstawie wcześniejszych zgłoszeń i podpisanych deklaracji oraz oświadczeń rodziców.
W sytuacjach nieprzewidzianych wcześniej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły – tel.: 89 648 50 18.

Ważne informacje dla ósmoklasistów

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
a) poniedziałek – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
b) wtorek – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
c) środa – egzamin z języka angielskiego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎Można mieć mała butelkę wody.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ Wszystkie rzeczy, których nie przewiduje procedura egzaminu należy pozostawić w szafce.

Uczniowie, którzy posiadają decyzję o przedłużeniu czasu na wykonanie zadań z arkusza standardowego, mogą przedłużyć pracę z arkuszem: z języka polskiego–nie więcej niż o 60 minut, z matematyki –nie więcej niż o 50 minut, z języka obcego nowożytnego –nie więcej niż o 45 minut.

Organizacja egzaminu w naszej szkole – egzamin odbędzie się w sali gimnastycznej

8.20 – godzina przyjścia ósmoklasistów do szkoły,
8.30 – ustawienie się uczniów przy dwóch wejściach do sali gimnastycznej, wchodzenie, losowanie miejsc, zajmowanie miejsc przy stolikach,
8.45 – otwarcie pakietów egzaminacyjnych przez dyrektora szkoły – przekazanie zamkniętych arkuszy egzaminacyjnych zespołom nadzorującym pracę w poszczególnych sektorach,
9.00 – rozpoczęcie egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wszystkim ósmoklasistom życzymy połamania piór! Trzymamy za Was kciuki 🙂

Aleksandra Skubij
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Iławie

Poprzedni artykułEgzamin gimnazjalny. Trzeci dzień przed nami.
Następny artykułOpieka świetlicowa w czasie ferii świątecznych