„Jest takie miejsce, taki kraj…” Nowy sztandar dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie

Mszą św. w Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Iławie oraz poświęceniem sztandaru szkoły przez proboszcza parafii kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Iławie – Jerzego Żochowskiego rozpoczęły się uroczystości nadania Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie. Piękna oprawa muzyczna w wykonaniu organisty i Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Iławy pod batutą Michała Kowalewskiego dopełniły wyjątkowego nastroju porannej mszy. W kościele i w drodze do szkoły uczestniczył nauczycielski poczet sztandarowy w składzie Barbara Kastrau, Beata Niksa i Krzysztof Kasprowicz. Do szkoły wszyscy przeszli ulicami miasta prowadzeni przez orkiestrę.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się około godz. 10.30 w sali gimnastycznej „Jedynki”. Tę część prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego Aurelia Waruszewska i Andrzej Biernacki. Ponieważ szkoła obchodziła też w tym dniu Urodziny Patrona, program artystyczny przeplatały elementy patriotyczne i informacje o życiu Mikołaja Kopernika. Uczniowie mieli okazję zaprezentować wiele swoich talentów: zdolności wokalne, recytatorskie, taneczne, żonglerskie, prezentowała się także mażoretka.

Pani dyrektor Aleksandra Skubij powitała zaproszonych gości.  Jako organ prowadzący szkołę Burmistrza Miasta Iławy – Dawida Kopaczewskiego, Wiceburmistrz Iławy – Dorotę Kamińską, Przewodniczącego Rady Miasta Iławy – Michała Młotka i wszystkich radnych rady miejskiej. Jako organ nadzoru pedagogicznego: dyrektor Wydziału Administracyjno – Prawnego Kuratorium Oświaty w Olsztynie –  Mirosławę Grallę – Kaperzyńską. Następnie powitała zaproszonych gości: Przewodniczącą Sejmiku Woj. W-M. – Bernadetę Hordejuk, zastępcę Wójta Gminy Iława – Andrzeja Bracha, prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego – Iwonę Gawińską, dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – Renatę Kamińską, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury – Ewę Wiśniewską, dyrektora Iławskiego Centrum Sportu i Turystyki – Wojciecha Żmudzińskiego, dyrektorów iławskich szkół średnich, szkół podstawowych i przedszkoli. Bardzo serdecznie powitała przewodniczącą i wiceprzewodniczącego Rady Rodziców  – Magdalenę Grządzielę i Mariusza Gołębiowskiego. Ciepłe słowa dyrektor A. Skubij skierowała do uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i przyjaciół szkoły. Powitała przedstawicieli mediów. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że w budynku „Jedynki” od początku jej istnienia funkcjonowały różne szkoły: powszechna, zbiorcza, zespół szkół, gimnazjum i od 2017r. – szkoła podstawowa. Szkoły te zawsze spełniały swoją rolę. W dalszej części mówiła:

Sztandary już od dawna otoczone były należnym im szacunkiem i miłością, Dlatego oddawano im cześć i honory, uroczyście je poświęcano, składano na nie przysięgę. Ich znaczenie dobitnie obrazują dawne regulaminy i przepisy wojskowe. Marszałek Józef Piłsudski stwierdził: „Sztandar to rzecz dziwna, zwykła szmata złotem tkana, a jednak w życiu żołnierza przedstawia ona wartość wiadomego symbolu życiowej udręki żołnierskiej, jego dążeń i celów. Przypomina ona dni jego chwały i sławy, jak również jego bólów i niepowodzeń.”

Co więc decyduje o tym, że sztandar jest czymś wyjątkowym i szczególnym?

Sztandar zawsze symbolizuje konkretne wartości. Misją szkoły są wartości ponadczasowe: patriotyzm, szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, otwarcie na potrzeby innych, dociekliwość poznawcza. Czy trzeba pisać te słowa na tkaninie sztandaru, gdy szkoła ma wielkiego patrona? Wszechstronnie uzdolnionego człowieka renesansu? Jego mądrość, szerokie horyzonty, ponadczasowe odkrycie teorii heliocentrycznej, wytrwałość, odwaga i upór mogą być wzorem dla młodego pokolenia. Ze swoją postawą, działaniami, prezentował wartości, które dla społeczności naszej szkoły są bardzo ważne.

Tak, jak brzmią słowa Patrona, zapatrzonego w gwiazdy Mikołaja Kopernika: A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko, co piękne?,  niezależnie od typu szkoły w „Jedynce” przez lata  staramy się naszym uczniom szerzej otwierać przyszłość, oferując im nie tylko wiedzę, nie tylko rozwijając ich talenty, ale chcemy też wpoić im odpowiedzialność za los własny, swojej rodziny, swojego środowiska i naszej Ojczyzny.

Olbrzymią rolę w tym zakresie ma budowanie tradycji szkoły w oparciu o ceremoniał związany z otrzymanym dziś sztandarem. Dzisiejszą uroczystością pragniemy zapewnić, iż rozumiemy, że sztandar szkoły jest symbolem Małej Ojczyzny.  Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

Jest nam bardzo miło, że tak ważny moment w życiu szkoły uświetniliście Państwo swoją obecnością. Dziękujemy serdecznie!

Prowadzący poprosili Michała Młotka, Przewodniczącego Rady Miasta Iławy o odczytanie prawa posiadania sztandaru przez „Jedynkę”. Potem nastąpiło uroczyste złożenie podpisów w Księdze Pamiątkowej szkoły. Osoby wyczytane podchodziły do stolika i składały podpisy:

 1. w imieniu przedstawicieli organu prowadzącego szkołę – fundatora sztandaru: Burmistrz Miasta Iławy – Dawid Kopaczewski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie – Michał Młotek,
 2. w imieniu organu nadzoru pedagogicznego – dyrektor Wydziału Administracyjno – Prawnego Kuratorium Oświaty w Olsztynie – Mirosława Gralla – Kaperzyńska,
 3. w imieniu gości dzisiejszego wydarzenia: Przewodnicząca Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego – Bernadeta Hordejuk, zastępca Wójta Gminy Iława – Andrzej Brach,
 4. z podziękowaniem za celebrację mszy świętej i poświęcenie sztandaru – w imieniu księdza kanonika, Jerzego Żochowskiego – proboszcza kościoła parafialnego Niepokalanego Poczęcia w Iławie – księża: Tomasz Jeziorski i Rafał Giedrojc,
 5. na pamiątkę utworzenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie
  Aktem Założycielskim od 1 września 2017: Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli – Renata Kamińska, wicedyrektorki szkoły – Elżbieta Kowalska i Wioletta Karwat, kierownik świetlicy – Ewa Motylińska, kierownik gospodarczy – Zbigniew Sikorski,
 6. oraz w imieniu społeczności szkoły: Dyrektor Szkoły – Aleksandra Skubij, Przewodnicząca Rady Rodziców – Magdalena Grządziela oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Bartosz Bielak.

Po złożeniu podpisów nastąpiło przekazanie sztandaru Dyrektorowi Szkoły przez Burmistrza Miasta Iławy. Pani dyrektor przekazała sztandar chorążym pocztu. Zaprezentowano sztandar i odczytano jego opis:

 1. Sztandar jest dwustronny w kształcie kwadratu 100 X 100 cm.
 2. Awers sztandaru ma formę chorągwi i przedstawia w symetrycznym środku bławatu barwy czerwonej godło Rzeczypospolitej (srebrnego orła w złotej koronie). Nad orłem w symetrycznym łuku jest napis w kolorze złotym „Szkoła Podstawowa nr 1”. Pod orłem w linii poziomej w dwóch wersach napis w kolorze złotym „im. Mikołaja Kopernika w Iławie”.
 3. Rewers sztandaru ma barwę ciemnoniebieską z umieszczonym w symetrycznym środku jasnozłotym logo szkoły (symbolem Układu Słonecznego) i kolorowym zdjęciem patrona (Mikołaja Kopernika). Nad logo szkoły w symetrycznym łuku jest złoty napis „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię….”, pod logo i zdjęciem patrona w linii poziomej w jednym wersie, centralnie pod logo złoty napis „Nicolaus Copernicus”. Napisy na lewej stronie sztandaru pisane są stylizowanym pismem gotyckim.
 4. Bławat sztandaru wykończony jest z trzech stron nieprzylegających do drzewca złotymi frędzlami.
 5. Drzewce z drewna toczonego barwy jasnej ze zwieńczeniem w kształcie kuli barwy srebrnej, na której jest wykonane z metalu godło Państwa Polskiego w barwach naturalnych (srebrny orzeł w złotej koronie).

Zgodnie z tradycją wierności sztandarowi przedstawiciele klas, w imieniu wszystkich uczniów złożyli ślubowanie „Na sztandar szkoły”. Treść przysięgi odczytywał Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Bartek Bielak.

ŚLUBOWANIE:
– My, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie będziemy służyć Ojczyźnie naszej, Rzeczpospolitej Polskiej, rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem
– ŚLUBUJEMY

– Dbać o dobre imię szkoły, szanować nauczycieli i wychowawców oraz pracowników szkoły
– ŚLUBUJEMY

– Solidnie wypełniać obowiązki ucznia
– ŚLUBUJEMY

– Godnie reprezentować szkołę wszystkimi swoimi umiejętnościami
– ŚLUBUJEMY

Na zakończenie tej części uroczystości Poczet Flagowy Szkoły złożył kwiaty przed pomnikiem Patrona Mikołaja Kopernika.

Goście zabrali głos. Usłyszeliśmy wiele bardzo miłych słów o przebiegu uroczystości oraz o „Jedynce”. To dla nas były wyjątkowe chwile… Głos zabrała również pani dyrektor Aleksandra Skubij. Podziękowała wszystkim za uświetnienie swoją obecnością tego ważnego w życiu szkoły wydarzenia. Swoje szczególne podziękowania zaakcentowała pamiątkową statuetką. Wręczyła je: burmistrzowi Dawidowi Kopaczewskiemu, wiceburmistrz Dorocie Kamińskiej, przedstawicielce Kuratorium Oświaty w Olsztynie Mirosławie Gralli – Kaperzyńskiej, przewodniczącej sejmiku Bernadecie Hordejuk, zastępcy wójta gminy Iława Andrzejowi Brachowi, przewodniczącemu rady Michałowi Młotkowi, przewodniczącej Rady Rodziców Magdalenie Grządzieli, wicedyrektorkom szkoły Elżbiecie Kowalskiej i Wioletcie Karwat, odpowiedzialnej za uroczystość Aurelii Waruszewskiej.

Kolejną częścią uroczystości byływystępy artystyczne pt. „Jest takie miejsce, taki kraj…” Teatrzyk szkolny zaczął krótkim wstępem pt. „Mikołaj Kopernik – wróżbita”, narratorem całości został uczeń przebrany za Patrona Szkoły. Kl. Ib zaprezentowała piosenkę „W układzie słonecznym, klasy Ic i Id wiersz A. Łakomiaka „Mikołaj Kopernik”, kl. II – taniec krakowiak, klasy pierwsze z VIII D zatańczyły energetyczny taniec  „Chocolate choco-choco”, a po piosence rozdały gościom osobiście pakowane czekoladki. Widzowie obejrzeli pokaz talentów na tle muzyki: żonglowanie i występ mażoretki.  Dzieci świetlicowe wraz z publicznością wykonały piosenkę „Jesteśmy Polką i  Polakiem”, później jeszcze taniec z flagami, recytacja wiersza ułożonego przez uczennicę i na zakończenie nastąpiło piękne wykonanie piosenki, która nadała tytuł części artystycznej.

Prowadzący raz jeszcze w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowali wszystkim za uświetnienie tego wydarzenia swoją obecnością. Podziękowali wszystkim za ciepłe słowa, życzenia i gratulacje. Świadomość tego, że tak wiele osób i instytucji wspiera nas słowami, życzliwą aprobatą dla naszych działań, a często i konkretnymi czynami, jest dla nas inspiracją i bodźcem do tego, aby starać się jak najlepiej wykonywać swoją pracę.

Na pamiątkę uroczystości w auli szkoły została odsłonięta tablica wykonana przez absolwenta szkoły, Krzysztofa Czaplińskiego. Goście przeszli łącznikiem do głównego budynku, zwiedzając szkołę oraz dokonywali wpisów w Kronice Szkoły wyłożonej obok wejścia do auli. W auli zaprezentowany został też Album szkoły „100 wspomnień na 100 – lecie Polski Niepodległej”, którego jeden egzemplarz został przekazany na ręce burmistrza miasta dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na zakończenie wszyscy częstowali się świątecznym tortem, przygotowanym przez pracownika szkoły, panią Agnieszkę Wrzesińską.

Nad całością uroczystości czuwała Elżbieta Kozłowska. W przygotowaniu uroczystości uczestniczyli: Aurelia Waruszewska Jolanta Michalewska, Magdalena Kawala, Ewa Motylińska, Krzysztof Kasprowicz, Elżbieta Trzcińska, Martyna Kalicka, Katarzyna Konopka, Natalia Wcisła, Joanna Królik, Teresa Bagniuk,  Andrzej Biernacki, niezastąpiony w przygotowaniu dekoracji Wojciech Kopczyński i od tego roku Urszula Janikowska oraz Zbigniew Sikorski i pracownicy niepedagogiczni szkoły, bez których zaangażowania i operatywności wiele ze spraw organizacyjnych nie udałoby się dopiąć.

/SP1/

Poprzedni artykułiTeatr „Kolorowi ludzie” na żywo z Teatru Lalki i Aktora w Opolu
Następny artykułSzkoła przyjazna środowisku – Eko dla wszystkich