Otrzymaliśmy Miano „Szkoły Niepodległej”

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej przygotował Program Niepodległa 1918 – 2018, którego celem było przeżycie setnej rocznicy odzyskania Niepodległości w szerokich kręgach społeczeństwa, w kraju i poza jego granicami.

25 stycznia otrzymaliśmy oficjalnego maila, że zakończył się konkurs „Szkoła Niepodległej” organizowany przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, i informację: „ Państwa szkoła zrealizowała wszystkie siedem zadań i w wyznaczonym terminie przesłała sprawozdania, dlatego z wielką przyjemnością ogłaszamy, iż Państwa placówka  otrzymuje miano Szkoły Niepodległej. Serdecznie zapraszamy Państwa na uroczystą Galę Szkoły Niepodległej, która odbędzie się 8 lutego 2019 roku w Warszawie.”

Przypomnijmy, że ZHR zaproponował pozyskanie tytułu zwanego Mianem „Szkoły Niepodległej”. Mogły go zdobyć szkoły, które zarejestrują się na przygotowanej platformie i wykonają wymaganą liczbę siedmiu problemowych zadań. Program był ogólnopolski i trwał od 1 września 2017 do 31 grudnia 2018 r. Ostatecznie wzięło w nim udział 189 szkół, które wykonały razem 1557 zadań.

Program Niepodległa 1918 – 2018 wymagał „przebycie” 5 szlaków i w ich zakresie 7 zadań:

I. Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej

 1. Udział w obchodach świąt państwowych (03 V, 15 VIII lub 11 XI).
 2. „Narodowe” czytanie fragmentów wybranych dzieł związanych z odzyskaniem niepodległości.

II. Szlak Współtwórców Niepodległości

 1. Udział w konkursach organizowanych przez instytucje, np. Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Polski, Narodowe Centrum Kultury i inne.
 2. Złóż życzenia Marszałkowi – przygotowanie i wysłanie kartek z życzeniami urodzinowymi lub imieninowymi do Muzeum w Sulejówku.

III. Szlak Żołnierzy Niepodległości

 1. Otoczenie opieką miejsca pamięci.

IV. Szlak Dróg do Niepodległości

 1. Zaprojektowanie gry (np. planszowej) związanej z drogami do niepodległości.

V. Szlak Pierwszych Dni Wolności

 1. Moja Ojczyzna Niepodległa – przeprowadzenie konkursu wokalnego lub recytatorskiego dla szkoły, kilku szkół lub środowiska lokalnego.

Bardzo się ucieszyliśmy, że nasza szkoła  otrzymała miano Szkoły Niepodległej. W uroczystościach 8 lutego uczestniczyć będzie dyrektor szkoły Aleksandra Skubij osobiście. Społeczność iławskiej „Jedynki” rozpoczęła obchody tego święta już we wrześniu 2017 roku w ramach akcji Warmińsko -Mazurskiego Kuratora Oświaty „Rok dla Niepodległej”. W sumie obchody tej szczególnej dla Polaków rocznicy odzyskania przez nasz Kraj niepodległości objęły dwa lata szkolne: 2017/2018 oraz 2018/2019. W tym czasie uczniowie, nauczyciele i dyrekcja „Jedynki” organizowali kolejne wydarzenia w celu uczczenia tak ważnej rocznicy.

Szkolny program obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości miał na celu:

 1. przybliżyć społeczności szkolnej dorobek Niepodległej w zakresie nauki, kultury, sztuki, literatury, sportu, przemian gospodarczych, społecznych i politycznych;
 2. zwrócić uwagę społeczności szkolnej na ważne wydarzenia historyczne tego okresu;
 3. ukazać społeczności szkolnej zmiany zachodzące w Polsce w ostatnim stuleciu z uwzględnieniem ważnych postaci;
 4. pobudzić poczucie szacunku do przeszłości Kraju, społeczności lokalnych, rodziny;
 5. kształtować świadomość narodową bez uprzedzeń do tożsamości narodowej.

Szkolny program obchodów stulecia Niepodległej był realizowany podczas bieżącej pracy szkoły oraz podczas specjalnie zorganizowanych uroczystości i imprez z udziałem wszystkich uczniów szkoły.

Program Niepodległa 1918 – 2018 ZHR udoskonalił w dużym stopniu nasze działania, pozwolił zaakcentować niektóre formy podjętych przez nas projektów. Można powiedzieć, że dzięki realizacji zaproponowanych  przez ZHR zadań w ramach pięciu szlaków zaangażowaliśmy w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości całą społeczność szkoły: uczniów, nauczycieli, rodziców oraz środowisko lokalne.

/SP1/

 

 

Poprzedni artykułPolicjanci i ratownicy WOPR-u przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa podczas ferii
Następny artykułSukcesy uczniów klas drugich w Turnieju Warcabowym