Bal karnawałowy

Bal Karnawałowy dla klas I i II odbył się w Jedynce 10.01.2019 r. Zabawę zorganizowała Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych Manier. Bal poprowadzili tancerze z Centrum Tańca Wasilewki-Felska.

Organizacja Balu Karnawałowego była możliwa dzięki zbiórce Funduszów Klasowych. Poczęstunek i dekoracje dofinansowała Rada Rodziców. 

Fot. A.P., Tomcolor – dziękujemy!