Hołd dla Niepodległej

Od września do listopada w związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości podjęto w „Jedynce” szereg działań patriotycznych. Niektóre zadania to dłuższe projekty, które nadal trwają. 

Podsumowanie inicjatyw patriotycznych nastąpiło 9 listopada na boisku szkoły. Cała społeczność iławskiej „Jedynki” – ponad 600 uczniów, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły, rodzice uczniów i przyjaciele szkoły najpierw zaśpiewali pieśni historyczne i patriotyczne, a o godz.11.11 wspólnie odśpiewali 4 zwrotki hymnu Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Po hymnie zebrani utworzyli kontur geograficzny Polski i flagę naszego kraju. 

#RekordDlaNiepodległej

Wspólnie zaśpiewany hymn narodowy to włączenie się w akcję „Rekord dla Niepodległej” zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji. 

#KiedyMyŻyjemu

Drugą akcją, do której przyłączyła się nasza szkoła była internetowa kampania pod hasłem „Kiedy my żyjemy”, która ma na celu rozpowszechnienie prawidłowych słów Mazurka Dąbrowskiego.

„Niemal 100 lat od odzyskania niepodległości wielu Polaków błędnie śpiewa hymn narodowy, używając słowa 'póki’ zamiast 'kiedy'” – tłumaczą organizatorzy kampanii, którzy postanowili zwrócić uwagę na ten problem. 

#BohateOn-kartka dla Powstańca 

Udział w ogólnopolskiej kampanii BohaterON.Włącz historię! – uczniowie napisali 280 kartek z podziękowaniami i życzeniami dla Powstańców.

Podsumowaniem akcji było wykonanie pamiątkowego zdjęcia. Uczniowie utworzyli na dziedzińcu „Jedynki” znak kotwicy z literą P – symbolem Polski Walczącej, który podczas działań wojennych rysowano na ścianach budynków walczącej stolicy. 

Inne działania „Dla Niepodległej”:

 1. Biało-czerwona w każdym oknie – biało-czerwone listki zdobiące okna szkoły.
 2. Tydzień biało-czerwony – uczniowie przychodzili do szkoły w strojach galowych z przypiętymi biało-czerwonymi kotylionami, które wykonali w większości własnoręcznie. 
 3. 100 kokard patriotycznych dla 100 pierwszych napotkanych mieszkańców Iławy – dzieci ubrane w stroje krakowskie i warmińskie rozdawały iławianom kotyliony.
 4. Niepodległa za 100 lat – konkurs plastyczny – wystawa prac. 
 5. Selfie z Żeromskim – wystawa zdjęć, aby uczcić działania pisarza, który w okresie plebiscytu na Warmii i Mazurach wziął udział w agitacji na rzecz przyłączenia tych ziem do Polski. Dlatego nad Jeziorakiem w 1966 roku, postawiono pomnik S. Żeromskiego, ze słowami pisarza: „Ziemia mazurska jest nasza”.
 6. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie w Deutsch Eylau – wystawa zdjęć przygotowanych przez uczniów z wykorzystaniem zdjęć dawnej Iławy (dzięki uprzejmości www.ilawasprzedlat.pl).
 7. Turniej piłki nożnej w biało-czerwonych koszulkach.
 8. Patriotyczny, zaduszkowy spacer na cmentarz.
 9. Gra „Droga do niepodległości”.
 10. Tworzenie interaktywnego albumu „Piękna nasza Polska cała” zawierającego opis i fotografie najpiękniejszych miejsc regionu.
 11. Konkurs plastyczny ,,Polska moja ojczyzna” – kl. I oraz II. 
 12. Polskie Zaduszki Poetyckie z Chopinem – montaż słowno-muzyczny, czyli refleksje i przemyślenia o polskim listopadzie, a przed wszystkich tych, którzy odeszli.
 13. Patriotyczne spotkanie z poezją i piosenką w bibliotece szkolnej.
 14. Udział uczennic w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Dla Niepodległej” – II miejsce naszej uczennicy, Doroty z klasy IIIb.
 15. Udział w Międzyszkolnym konkursie plastycznym „Moja Ojczyzna” – opierwsze miejsce dla naszego ucznia, Łukasza z klasy VIIb. 
 16. Projekt „Poprzez Niepodległą” – wykonanie kartek patriotycznych z życzeniami realizowany przez uczniów i nauczycieli ze 100 szkó w Polsce, współpracujących ze sobą w celu promowania wartości patriotycznych. 

Podjęcie w „Jedynce” wielu działań edukacyjnych, artystycznych i społecznych dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości było nauką tradycji i wartości. Inicjatywy uczniów i nauczycieli kształtowały przywiązanie do symboli narodowych i dziedzictwa poprzednich pokoleń, wzmacniały także poczucie tożsamości narodowej. 

Był to wyjątkowy czas, który zapisał się w historii naszej szkoły i jego wspomnienie będzie ważną pamiątką dla przyszłych pokoleń. 

Poprzedni artykułPolskie Zaduszki Poetyckie z Chopinem
Następny artykułII miejsce w wojewódzkim turnieju proobronnym