Innowacja pedagogiczna „Moje fascynacje czytelnicze”

Innowacja pedagogiczna jest procesem polegającym na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania” (E.Okoń-Horodyńska). Z kolei wg Słownika Języka Polskiego PWN pod red. W. Doroszewskiego innowacja to po prostu „wprowadzenie czegoś nowego”. Celem innowacji z języka polskiego „Moje fascynacje czytelnicze” jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, umiejętności oratorskich i radzenia sobie ze stresem podczas publicznych wystąpień.

Adresatami innowacji są uczniowie klasy VII a. Czas realizacji innowacji to październik 2018 r. – styczeń 2019 r. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych języka polskiego oraz jako forma zadania domowego.

Zajęcia innowacyjne mają zachęcać i motywować uczniów do dbania o kulturę żywego słowa, rozwjać i poszerzać ich wiedzę o świecie, wspomagać rozwój emocjonalny oraz uczyć argumentowania, prezentacji swojego stanowiska, kształtowania i wyrażania poglądów.

Motywacją wprowadzenia innowacji przez polonistkę, Agnieszkę Prass jest:

Innowacja “Moje fascynacje czytelnicze” jest moją odpowiedzią na uatrakcyjnienie zajęć z języka polskiego przez wprowadzenie metody aktywizującej uczniów, a ma na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych młodzieży.

Uczniowie żyją w społeczeństwie, w którym czytelnictwo zostaje wyparte przez nowe technologie. Internet, komputer czy smartfon to główny sposób na spędzenie wolnego czasu. Założeniem innowacji jest pokazanie uczniom, że czytanie książek to również ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu.

Oprócz pożytycznej formy spędzania wolnego czasu czytanie ma też inne zalety. Badania naukowe potwierdzają, że czytanie rozwija dziecko pod względem emocjonalnym i intelektualnym, poprawia koncentrację i komunikowanie się. Dzięki literaturze dziecko rozwija wyobraźnię i abstrakcyjne myślenie, uczy się koncentracji, wzbogaca słownictwo i styl wypowiedzi, kształci umiejętność czytania ze zrozumieniem, uczy się wrażliwości na problemy innych. Dlatego celem  innowacji jest wychowanie uczniów na czytelników.

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

•  popularyzowanie czytelnictwa poprzez dobór literatury do zainteresowań ucznia

•  uczenie się sztuki przemawiania i zachowania podczas publicznych występów

•  rozwijanie w uczniach systematyczności w czytaniu

•  kształcenie umiejętności samodzielnej pracy

Plan innowacji jest następujący:

1. Nauczyciel zapoznaje uczniów i rodziców z innowacją promującą czytelnictwo.

2. Nauczyciel pomaga uczniom w doborze literatury.

3.Uczeń czyta wybrany utwór literacki i przygotowuje jej prezentację w formie ustnej stosując przy tym inne dowolne metody (prezentacja power point, scenka teatralna, film itp.) 

Poprzedni artykułWystawa „Sowiecka agresja 17 września 1939 r. na ziemiach Polski północno-wschodniej”
Następny artykułLekcja polskiego w bibliotece szkolnej