Innowacja pedagogiczna „Kaszka z mlekiem, czyli ze związkami frazeologicznymi za pan brat”

„Kaszka z mlekiem, czyli ze związkami frazeologicznymi za pan brat” to innowacja pedagogiczna przygotowana przez polonistkę, Agnieszkę Prass. 

Adresatami innowacji są uczniowie klasy V c. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych (1 raz w tygodniu po 20 min.) oraz jako forma pracy własnej w terminie od 17 września 2018 r. do 17 maja 2019 r.

Celem innowacji polonistycznej jest poszerzenie zasobu słownictwa, poznanie związków frazeologicznych i przysłów polskich oraz ich znaczenia.

Motywacja wprowadzenia innowacji:„Innowacja “Kaszaka z mlekiem, czyli ze związkami frazeologicznymi za pan brat” jest moją odpowiedzią na uatrakcyjnienie zajęć z języka polskiego poprzez wprowadzenie metod aktywizujących uczniów i łączenie technik plastyczno-językowych. Celem zajęć jest przede wszystkim poszerzenie zasobu słownictwa dzieci, ponieważ wstępna diagnoza wykazała małą znajomość związków frazeologicznych oraz ich błędne użycie lub rozumienie.”

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach to:

– pogłębianie znajomości języka polskiego

– poszerzanie znajomości związków frazeologicznych i przysłów polskich oraz ich poprawnego znaczenia

– pobudzanie wyobraźni i pomysłowości dziecka

– rozwijanie wrażliwości na kulturę języka polskiego

– rozwijanie w uczniach systematyczności w realizacji działań

– kształcenie umiejętności samodzielnej pracy oraz pracy w parach i zadań zespołowych

Plan innowacji jest następujący:

1. Nauczyciel zapoznaje uczniów i rodziców z innowacją wzbogacającą słownictwo.

2.  W każdym miesiącu uczniowie poznają 3 związki frazeologiczne i 1 przysłowie dzięki krótkim historyjkom znajdującym się w książce „Co to znaczy…” Grzegorza Kasdepke. Każdy uczeń ma możliwość wybrania związku frazeologicznego dla swojej klasy oraz przeczytanie historyjki.

3. Chętni uczniowie wykonują w domu prace ilustrujące dany związek frazeologiczny lub przysłowie. Praca musi zawierać zdanie z poprawnie użytym przysłowiem. Każdy uczeń oddaje minimum dwie prace w miesiącu. Za pracę plastyczną uczeń otrzyma ocenę.

4. Chętni uczniowie mogą samodzielnie, w parach lub w grupach przygotować swoją historyjkę wyjaśniającą znaczenie danego przysłowia.

5. Nauczyciel prowadzi ewaluację zadań dając informację zwrotną uczniom o efektach ich pracy na bieżąco oraz okresowo.

 

Poprzedni artykułNasze śniadanie z Radiem Zet
Następny artykułIV Piknik Inspiracji nad Małym Jeziorakiem