Pracujemy, by zdobyć miano „Szkoły Niepodległej”

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej przygotował Program Niepodległa 1918 – 2018, którego celem jest przeżycie setnej rocznicy odzyskania Niepodległości w szerokich kręgach społeczeństwa, w kraju i poza jego granicami.

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem dla Niepodległej – propozycje programowe ZHR są cenne i wzbogacają programy wychowawcze szkół, dają okazję do osobistego doświadczenia przynależności do szeroko pojętej Wspólnoty i współuczestnictwa w wydarzeniach wzmacniających z nią osobistą więź.

ZHR zaproponował pozyskanie tytułu zwanego Mianem „Szkoły Niepodległej”. Mogą go zdobyć szkoły, które zarejestrują się na przygotowanej platformie i wykonają wymaganą liczbę zadań. Nasza szkoła przystąpiła do tego programu.

Czas trwania programu: 1 września 2017 – 31 grudnia 2018 r.

I. Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej

Projekt uczczenia świąt państwowych: Konstytucji 3 Maja jako święta mądrości narodu i jego klasy politycznej, która potrafiła podnieść się z upadku i wskazać narodowi cele przyświecające sześciu pokoleniom Polaków; Wojska Polskiego 15 sierpnia – święta zwycięstwa zjednoczonego narodu nad zagrażającym bolszewizmem, zwycięstwa które stało się mitem założycielskim II Rzeczypospolitej; Niepodległości 11 Listopada – święta radowania się z wolności, suwerenności, a zarazem święta jedności narodu mimo różnych dróg wiodących do niepodległości.

  1. Udział w obchodach świąt państwowych (03 V, 15 VIII lub 11 XI).
  2. „Narodowe” czytanie fragmentów wybranych dzieł związanych z odzyskaniem niepodległości.

II. Szlak Współtwórców Niepodległości

Projekt wydobycia na światło lokalnych działaczy i dowódców Polskiej Organizacji Wojskowej, bohaterów drugiego planu, nauczycieli, ludzi kultury itp., osób zasłużonych dla Niepodległości.

  1. Udział w konkursach organizowanych przez instytucje, np. Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Polski, Narodowe Centrum Kultury i inne.
  2. Złóż życzenia Marszałkowi – przygotowanie i wysłanie kartek z życzeniami urodzinowymi lub imieninowymi do Muzeum w Sulejówku.

III. Szlak Żołnierzy Niepodległości

Projekt ocalenia od zapomnienia żołnierzy wszystkich formacji walczących o niepodległość i granice Rzeczypospolitej poprzez dbanie o miejsca pochówku oraz inne miejsca pamięci (tablice, krzyże, pomniki) i we współpracy z partnerami zewnętrznymi, np. samorządem, objęcie ich stałą opieką oraz popularyzacja wiedzy o nich.

1. Otoczenie opieką miejsca pamięci.

IV. Szlak Dróg do Niepodległości

Projekt ukazujący wielość dróg prowadzących do wolności.

  1. Zaprojektowanie gry (np. planszowej) związanej z drogami do niepodległości.

V. Szlak Pierwszych Dni Wolności

Projekt organizacji wielu wydarzeń upamiętniających pierwszy dzień wolności w różnych miejscowościach i regionach.

  1. Moja Ojczyzna Niepodległa – przeprowadzenie konkursu wokalnego lub recytatorskiego dla szkoły, kilku szkół lub środowiska lokalnego.

Poprzedni artykułKonkurs na patriotyczne zakładki do książki
Następny artykułHistoria w plenerze z przewodnikiem