Projekt edukacyjny PGNiG „Rodzice i dzieci, Powietrze bez śmieci”

Uczniowie klas pierwszych zostali włączeni do Programu Edukacyjnego Fundacji PGNiG „ Rodzice i dzieci, Powietrze bez śmieci”. Celem projektu jest edukacja ekologiczna – zwiększenie wiedzy na temat smogu, zagrożeń z niego wynikających oraz sposobów walki z nim, społeczności lokalnych oraz najmłodszych uczniów szkół podstawowych.

Nasza placówka znalazła się wśród tysiąca szkół podstawowych, które otrzymały Anty Smog Boxa, czyli specjalny zestaw edukacyjny zawierający scenariusze lekcji oraz pomysły na doświadczenia i eksperymenty w klasach I-III. Na ich podstawie nauczyciele mają przeprowadzić cykl lekcji poświęconych zanieczyszczeniu powietrza i sposobom na jego ograniczenie. Trzy szkoły z najlepiej zrealizowanym scenariuszem mogą wygrać wyposażenie pracowni przyrodniczej. Realizacja scenariuszy odbywać się będzie we wszystkich trzech klasach pierwszych.
Inicjatorem udziału w kampanii społecznej był rodzic ucznia z klasy Ic Sławomir Ciszewski. Koordynatorem programu została nauczycielka Sabina Potocka. Zaczynamy od 12 marca 2018r.

Poprzedni artykułNaukowa wyprawa do Torunia
Następny artykułJan Brzechwa jakiego nie znamy