Prezydium Rady Rodziców 2017/18

przewodnicząca – Ewa Wiśniewska (IIIA)

z-ca przewodnicz. – Magdalena Grządziela (IVA)

sekretarz – Iwona Błachewicz (IIC)

skarbnik – Bożena Michalewska

członkowie – Renata Dzido (IIIE)

Krzysztof Wilczyński (IIIE)

Mirosława Adamska (IIIB)

Dorota Bielak (IIB)

Emilia Górska (IIA)

Monika Łoźniewska (IA)