Rekrutacja

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 610) oraz Uchwały NR XXXVI/314/17 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Miejskiej Iława.

Szkoła ma ustalony obwód. Obwodem objęte są ulice: Agrestowa, Bolesława Chrobrego, Czereśniowa, Księżnej Dobrawy, Gospodarska, Grunwaldzka, Kwiatowa, Łąkowa, Malinowa, Mieszka I, Morelowa, Kazimierza Odnowiciela, Ostródzka, Owocowa, Piastowska, Porzeczkowa, Poziomkowa, Produkcyjna, Rolna, Rzemieślnicza, Metropolity Andrzeja Szeptyckiego, Bolesława Śmiałego, Truskawkowa, Wiśniowa, Zielona, Ziemowita.

REKRUTACJA uczniów w 2020 roku:

1. REKRUTACJA do klasy pierwszej:

A) Kandydaci mieszkający w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie dostarczają Zgłoszenie do klasy I na rok szkolny 2020/2021 (.doc)
B) Kandydaci spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie dostarczają Wniosek do klasy I na rok szkolny 2020/2021 rok (.doc)

Uwaga! Termin złożenia indywidualnych zgłoszeń do klasy I (dzieci z obwodu szkoły) i wniosków (dla dzieci spoza obwodu szkoły – spoza miasta):  od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w sekretariacie szkoły lub drogą mailową (skan), oryginał można dostarczyć później (do 10 maja) drogą pocztową lub osobiście.

2. PRZENIESIENIA poza rekrutacją, np. z powodu przeprowadzki w trakcie roku szkolnego itp.:

Wniosek o przyjęcie do wszystkich klas SP 1 w ciągu roku szkolnego (.doc)

3. KLASA SPORTOWA
W roku szkolnym 2020/21 planujemy otworzyć klasę czwartą sportową o profilu triathlonowym (pływanie, bieganie, jazda na rowerze). Nowe terminy testu praktycznego zostaną podane w terminie późniejszym. Przypominamy, że jednym z wymagań koniecznych są aktualne badania lekarza sportowego.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Iławy i terminy rekrutacji (Załącznik nr 2):

do pobrania

Regulamin rekrutacji