Opłaty na Radę Rodziców wykorzystywane są dla polepszenia jakości nauki uczniów, wsparcia najbardziej potrzebujących oraz nagrodzenia wysokich wyników w nauce i zachowaniu. Wszystkie wydatki planowane są przez rodziców i uzgadniane są z dyrekcją szkoły. Opłaty na Radę Rodziców są dobrowolne.

Informacje Rady Rodziców:

1. Ustalone kwoty opłat:
50 zł na rok szkolny – pierwsze dziecko
30 zł na rok szkolny – drugie i kolejne dziecko

2. Rada Rodziców postanowiła nagrodzić kwotą 200 zł wszystkie klasy, które do końca października 2019 r. zbiorą pełną sumę wpłat na konto Rady Rodziców.

3. W roku szkolnym 2019/20 Rada Rodziców proponuje ubezpieczenie dzieci w firmie InterRisk – cena 37 zł (wpłaty do 15 października 2019 r.). Ubezpieczenie jest dowolne. Pytania w sprawie ubezpieczenia prosimy kierować do:
WIST UBEZPIECZENIA , Iwona Stasiorowska
Tel: 606-703-485
ul. Zielona 72 lok.9, 14-200 Iława
Oferta ubezpieczenia na rok szkolny 2019/20 do pobrania [tutaj]

Prezydium Rady Rodziców 2019/20:

przewodnicząca Magdalena Grządziela (VIA)
z-ca przewodnicz. Mariusz Gołębiowski (VA)
sekretarz Magdalena Maciołek (I C)
skarbnik Bożena Michalewska
członkowie:
Monika Łoźniewska (III A)
– Piotr Zieliński (V D)
– Tomasz Woźniak (V A)
– Magdalena Mówińska (V B)
– Monika Radecka (V D)
– Łukasz Gurowski (II C)
– Joanna Szauer (IIc)

 

RADA RODZICÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W IŁAWIE

w roku szkolnym 2019/2020

 

KLASY  I

 

Klasa Nazwisko i imię rodzica
I A

P. Lubecka

Bukowska Dorota
Polak Ewelina
Wasiewska Małgorzata
I B

N. Rakoczy

Piaścik Agnieszka
Stanulewicz Aneta
Otręba Dorota
I C

A.    Hofman

Maciołek Magdalena
Czaplińska Justyna
Kopera Marta

 

I D

D. Żuchowska

Kwiatkowska Joanna
Agnieszka Szymaniak
Wach Anna
I E

A.    Konicz

Wieczorek-Raczkowska Aneta
Kozłowska Aneta
Grzebalska Agata

 

KLASY  II

 

Klasa Nazwisko i imię rodzica
II A

E. Trzcińska

Czaplińska Agnieszka
Browarska  Marlena
Kumińska Ewa
II B

K. Konopka

Stasiorowska Iwona
Szydłowska Edyta
Ciechanowska Agnieszka
II C

M. Kalicka

Gurowski Łukasz
Chmarzyńska Beata
Szauer Joanna

 

II D

N. Wcisła

Piotrowicz Wioletta
Nawrot  Joanna
Milewska Marlena

 

KLASY  III

 

Klasa Nazwisko i imię rodzica
III A

E. Sagan

Łoźniewska Monika
Kamińska Agnieszka
Rynkowska-Gabriel Magdalena

 

III B

T. Bagniuk

Lelonek Ewa
Bolewska Justyna
Zielińska Dorota
III C

S. Potocka

Nawotka Elżbieta
Piotrowska Diana
Ciszewski Sławomir

 

KLASA  V

 

Klasa Nazwisko i imię rodzica
V A

B. Paczkowska

Gołębiowski Mariusz
Woźniak Tomasz
Duczyc Justyna
V B

W. Kopczyński

Mówińska Magdalena
Polak Ewelina
Gerczak Marta
V C

E. Węglerska

Kurek Kamila
Kwiatkowska Joanna
Maciołek Magdalena
V D

W. Karwat

Zieliński Piotr
Sisterman Justyna
Radecka Monika

 

KLASY  VI

 

Klasa Nazwisko i imię rodzica
VI A

E. Kozłowska

Zagajewska Monika
Onaszkiewicz Agnieszka
Bednarska Małgorzata

 

VI B

J. Mostafa

Łoźniewska Monika
Onaszkiewicz Agnieszka
Stelmach Robert

 

VI C

E. Jackowska

Stasiorowska Iwona
Wilk Karol
Zieliński Jacek

 

KLASY VII

 

Klasa Nazwisko i imię rodzica
VII A

J. Wasilewska

Gabiuch Iwona
Jurkowska Anna
Misiewicz Aldona

 

Klasa Nazwisko i imię rodzica
VII B

E. Kowalska

Kwietniak Sylwia
Piotrowska Marta
Podgórska Małgorzata

 

KLASY  VIII

 

Klasa Nazwisko i imię rodzica
VIII A

K. Rzepka

Ostapiuk Grzegorz
Dzido Renata
Kaplewska Natalia

 

VIII B

M. Michalski

Kijewska Katarzyna