Podręczniki

Rok szkolny 2019/2020 to kolejny rok, w którym uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej otrzymają tzw. darmowe podręczniki i ćwiczenia.

Każdy uczeń otrzyma podręczniki i ćwiczenia w szkole, po podpisaniu przez rodziców „Umowy użyczenia”, co będzie miało miejsce podczas pierwszych spotkań z rodzicami we wrześniu.

Informacja o terminie spotkań pojawi się na stronie internetowej szkoły oraz na profilu FB jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Podręczniki do zakupu przez Rodziców  – tylko z religii

—>wykaz podręczników do religii obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 1  im. Mikołaja Kopernika w Iławie [.pdf]

Szkoła podstawowa

Klasa I

Klasa II

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII