niedziela, 21 lipca, 2024

III Gala Osiągnięć Szkolnych 2013 r

Koperniki po raz trzeci

Już po raz trzeci w dniu 26 czerwca 2013 r. uczniom klas najstarszych i osobom dorosłym związanym Gimnazjum Samorządowym nr 1 w Iławie wręczana była Statuetka Kopernika – statuetka z wizerunkiem patrona szkoły. Jest ona znakiem uznania dla najlepszych z najlepszych,  tych, którzy w różny sposób tworzą w społeczności naszego miasta dobre imię naszej szkoły. Jest symbolem najlepszych cech charakteru, ambicji, sumienności    w wykonywaniu obowiązków, jest  wyróżnieniem najwyższej rangi i nawiązuje do niepodważalnych osiągnięć patrona szkoły.

Galę po raz kolejny prowadzili: Justyna Wasilewska i Leszek Seregiet.

Wręczenia statuetek poprzedził program artystyczny. Miedzy innymi goście i nagrodzeni wysłuchali i obejrzeli: utwór w wykonaniu  uczennicy Pauli Rudzińskiej – Piotra Rubika pt. ”Psalm dla Ciebie”,  zobaczyli pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu uczniów szkoły- Dagmary Muszyńskiej i Yubina Yung. Niespodzianką, szczególnie dla obecnego wśród gości dyrektora mechanika, pana Stanisława Kusznieruka była  piosenka pt. ”Kochani Nauczyciele” w wykonaniu ucznia Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, Tomasza Witkowskiego (jednocześnie autora tekstu), któremu towarzyszyły uczennice z klasy IIa. Obejrzano przedstawienie pt.” Czerwony Kapturek szuka księcia” przygotowane przez szkolny teatrzyk ”Babeczki z rodzynkami”, wysłuchano poezji i prozy w wykonaniu Szymona Oleksów. Recytacja tych utworów  zyskała uznanie i zajęła I miejsce w konkursie „Spotkania z poezją” na etapie miejskim.

DYPLOMY „ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA I POSTAWĘ KREUJĄCĄ POZYTYWNY WIZERUNEK SZKOŁY” otrzymali:

 1. Dyrektor Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja – pan Stanisław Kusznieruk
 2. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – pani Krystyna Rychlik
 3. Dyrygent chóru „Camerata”, chórmistrz, nauczyciel akademicki, pedagog muzyczny, animator ruchu chóralnego – pani Honorata Cybula
 4. Pedagog, pracownik Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie – pan Jakub Chejna
 5. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej pani Kinga Groszkowska
 6. Zastępca komendanta  Komendy Powiatowej Policji w Iławie – pan Waldemar Jackowski
 7. Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie – pani Renata Motylińska
 8. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie – pani Irena Kasprzycka
 9. Nauczycielka wychowania fizycznego Gimnazjum Samorządowego nr 1, trenerka wioślarstwa w klubie „Wir” – pani Urszula Janikowska
 10. Młodszy brygadier Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – pan Tomasz Michalski
 11. Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą – pan Michał Młotek
 12. Nauczycielka geografii w Gimnazjum Samorządowym nr 1 – pani Małgorzata Kłodawska
 13. Dyrektor ICTiR – Wojciech Żmudziński – całoroczna pomoc i współpraca wobec braku sali gimnastycznej
 14. Druh Maciej Marciniak – pomoc w kształtowaniu pozytywnego wizerunku szkoły, współudział w Europejskim Festynie Rodzinnym i za to, że zawsze możemy na niego liczyć.

Tuż przed wręczeniem statuetek iławscy harcerze wykonali „Taniec belgijski” w wykonaniu harcerzy.

Mateusz Jagielski, klasa III b – laureat Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego
z geografii, uczeń osiągający doskonałe wyniki w szkolnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach geograficznych, chemicznych, matematycznych, stypendysta programu unijnego „Program stypendialny szansą na rozwój edukacji uczniów Warmii i Mazur”, uzyskał doskonały wynik egzaminu gimnazjalnego i wysoką średnią ocen na koniec gimnazjum 5,22

Monika Jarlińska, klasa III b – laureatka Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego
z geografii, I miejsca w szkolnych konkursach: matematycznym, biologicznym, geograficznym, chórzystka chóru „Camerata”, ukończyła Szkołę Muzyczną z wyróżnieniem, doskonała żeglarka – wysokie miejsca w eliminacjach do Mistrzostw Europy i Świata w regatach w klasie 420, kończy gimnazjum ze średnią 5,61

Katarzyna Dreszler, klasa III c– aktywna członkini Samorządu Uczniowskiego, inicjatorka imprez szkolnych, wysokie wyniki w szkolnych i pozaszkolnych konkursach matematycznych, chemicznych, geograficznych, utalentowana muzycznie, wielokrotnie występowała ze szkolnym zespołem muzycznym, doskonała wioślarka osiągająca czołowe lokaty w mistrzostwach województwa i Polski w tej dyscyplinie, kończy gimnazjum z wyróżnieniem ze średnią 5,44

Michał Woś, klasa III c – wolontariusz poświęcający swój czas i oddający serce w akcjach charytatywnych na terenie miasta, współpracujący z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci
i PCK, służący swoim wsparciem w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej podczas większości imprez środowiskowych

Bartosz Mikłaszewicz, klasa III c – jeden z najbardziej aktywnych wolontariuszy w Iławie, współpracuje z PCK i Strażą Pożarną, odnosi sukcesy w turniejach wiedzy pożarniczej
i z zakresu pierwszej pomocy, To właśnie Bartek uratował życie człowiekowi podczas jednego z koncertów, jak mówi – swoją przyszłość wiąże z ratownictwem medycznym i pracą w straży pożarnej.

Konrad Pszczółkowski, klasa III d – zaangażowany w pracę w Samorządzie Uczniowskim, był inicjatorem, organizatorem i uczestnikiem wielu imprez szkolnych i środowiskowych m.in. akcji „Jeżdżę z głową”, akcji „kolorowe piątki”, był współorganizatorem wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta, wspierał swoimi działaniami bibliotekę szkolną, jego działalność była szczególnie widoczna podczas dnia Otwartego Szkoły oraz Europejskiego Festynu Rodzinnego, uświetnia imprezy piosenkami, do których pisze teksty i muzykę.

Karolina Synowiec, klasa III d – zaangażowana w pracę Samorządu Uczniowskiego, uczestniczyła w wielu szkolnych uroczystościach, włącznie z ich prowadzeniem, brała aktywny udział w akcji „Jeżdżę z głową”, była współorganizatorką wyborów
do Młodzieżowej Rady Miasta, współrealizatorką „kolorowych piątków”. Wzbogacała zasoby biblioteki szkolnej o wiele wartościowych książek, była członkiem szkolnego zespołu muzycznego, angażowała się w obsługę fotograficzną wielu imprez, promuje szkołę w środowisku występując w spektaklach grupy teatralnej naszej szkoły pod kierunkiem pana Karola Drzewoszewskiego

Iwona Kulińska, klasa III d – dwukrotnie (2012 i 2013) 4 miejsce na Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w grach zespołowych w piłce siatkowej dziewcząt, pracowała również
w Samorządzie uczniowskim

Marta Pietroczuk, klasa III d – dwukrotnie (2012 i 2013) 4 miejsce na Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w grach zespołowych w piłce siatkowej dziewcząt, pracowała również

w Samorządzie uczniowskim

Aleksandra Stępień, klasa III d – dwukrotnie (2012 i 2013) 4 miejsce na Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w grach zespołowych w piłce siatkowej dziewcząt,

STATUETKA KOPERNIKA – OSOBY DOROSŁE:

Aneta Dreszler (rodzic) 

Danuta Adamek (rodzic)
– obie panie niesłychanie zaangażowane w życie szkoły przez 3 lata nauki ich dzieci, wspierające nas życzliwością, bezinteresownością i gotowością do pomocy. Szczególnie widoczne podczas Europejskiego Festynu Rodzinnego oraz Pożegnalnego Balu Klas III.

Andrzej Kolasiński – prezes Zarządu Spółki „Iławskie Wodociągi”, jako absolwent „jedynki” zawsze wyciąga pomocną dłoń w sytuacjach dla nas istotnych.

Karol Drzewoszewski – aktor, pedagog, tancerz, absolwent „jedynki”, który cały czas w innowacyjny sposób współpracuje ze szkołą.

Wioletta Karwat –  nauczycielka biologii, wicedyrektor GS1, człowiek z sercem na dłoni, osoba niesłychanie wrażliwa, uwielbiana przez uczniów  i życzliwa dla nas wszystkich, za jej przyczyną udało się pozyskać zacnych sponsorów, ma olbrzymie zasługi w promocji naszej szkoły.

Elżbieta Kowalska – nauczycielka fizyki, wicedyrektor GS1, wspierająca nas wysokimi kompetencjami, gotowością do pomocy oraz życzliwym nastawieniem do uczniów i kolegów i koleżanek, profesjonalnie przygotowała całą kadrę gimnazjum do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, buduje autorytet nauczycieli naszego gimnazjum i samego gimnazjum w środowisku.

Dodatkowe wyróżnienia za wysokie wyniki w nauce dla uczniów z gminy Iława ufundował wójt gminy Iława, Krzysztof Harmaciński:

Oliwia Rynkowska z kl.IIIc – Gmina Franciszkowo

Agata Chalińska z kl.IIId – Szałkowo

Wręczono także puchary, ufundowane przez Burmistrza Miasta Iława za osiągnięcia drużyny siatkarskiej za Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w piłce siatkowej Kołobrzeg 2012 – były to:  Aleksandra Grysz, Adrianna Topolewska, Ania Marciszewska, Milena Sierdzińska, Iwona Kulińska, Marta Pietroczuk, Aleksandra Stępień. Opiekun: Grążyna Fiałek.

Po uroczystych wręczeniach statuetek i pucharów, dyplomów oraz listów gratulacyjnych dla rodziców wyróżniających się absolwentów wszyscy obecni w auli zostali zaproszeni na mini koncert w wykonaniu trojga uczniów szkoły: na puzonie zagrał Jakub Mielka z klasy Ia,, Magdalena Jackowska z klasy Ie zaprezentowała melodię z filmu „Piraci z Karaibów” na flecie poprzecznym,  a Remigiusz Ruczyński z klasy IIIa zagrał na keyboardzie utwór Scotta Joplina „Artysta kabaretowy”.

Ten mini koncert dedykowany jest wszystkim gościom: burmistrzom Iławy – Włodzimierzowi Ptasznikowi, Andrzejowi Lewandowskiemu, wójtowi gminy Iława Krzysztofowi Harmacińskiemu, Renacie Kamińskiej dyrektorce i pracownikom Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli za całoroczną pracę na rzecz naszej szkoły oraz przedsiębiorcom – sponsorom i przyjaciołom naszego gimnazjum.

Występ zakończyły piosenki w wykonaniu Oliwii Burnej: ”Just Tonight” oraz Moniki Jarlińskiej: „Ale to już było” z repertuaru Maryli Rodowicz. Dedykowano je przemiłym paniom z kuchni i wszystkim pracownikom administracji i obsługi szkoły, dziękując za ich całoroczną pracę i za pachnące dania,  które przygotowali na dalszą część spotkania.

Natomiast w beztroski czas nadchodzących wakacji wprowadzić miały utwory w wykonaniu Konrada Pszczółkowskiego oraz Katarzyny Dreszler, Oliwii Burnej, Aleksandry Rybińskiej i Natalii Kołakowskiej ze szkolnego zespołu muzycznego.

Agata Nehring, fot. Wojciech Kopczyński

Najnowsze wiadomości

EuroMistrz 2024: Piłkarskie Wyzwanie Wiedzy

Z wielką przyjemnością zapraszamy uczniów i rodziców naszej szkoły do uczestnictwa w niepowtarzalnym konkursie wiedzy o finałach mistrzostw Europy w piłce nożnej – EuroMistrz...

„Juniorki” – wakacyjny numer gazetki

JUNIORKI-najPobierz

Wakacje