Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2018/2019

Terminy egzaminu w roku szkolnym 2018/2019:

10 kwietnia 2019r. (środa)
– Egzamin z części humanistycznej
• godz. 9.00 – historia i wos

• godz. 11.00 – język polski

11 kwietnia 2019r. (czwartek)
– Egzamin z części matematyczno-przyrodniczej
• godz. 9.00 – przedmioty przyrodnicze
• godz. 11.00 – matematyka

12 kwietnia 2019r. (piątek)
– Egzamin z języka obcego nowożytnego
• godz. 9.00 – język obcy na poziomie podstawowym
• godz. 11.00 – język obcy na poziomie rozszerzonym

Jak będzie przebiegał egzamin gimnazjalny?

 

 

„Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019” – pełna wersja dokumentu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Linki do stron:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie