Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2019/20

Na podst. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) oraz Statutu Szkoły Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie będzie w dniu 12 września 2019 r. opiniować następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie w roku szkolnym 2019/20:
1) 31. października 2019 r. -(czwartek) przed Świętem Zmarłych
2) 21. lutego 2020 r. (piątek) Święto Szkoły – Urodziny Patrona
2) 21 – 23. 04.2019r. (środa, czwartek, piątek) EGZAMINY ósmoklasistów
3) 1. czerwca 2020 r. (poniedziałek) Dzień Dziecka – Szkolny Dzień Sportu
4) 12. czerwca 2019r. (piątek)dzień po Bożym Ciele
5) 25. czerwca 2019 r. (czwartek) dokumentacja szkoły

Odrabianie w soboty:
a) 2 stycznia 2020 r. w sobotę 21 września 2019r. w formie udziału w Pikniku Inspiracji nad Małym Jeziorakiem.
b) 3 stycznia 2020 r. w sobotę 23 maja 2020 r. w formie Festynu Rodzinnego

Oznacza to, że w dniach 2 i 3 stycznia szkoła będzie zamknięta (te dni zostaną odpracowane w soboty).

Dyrektor szkoły
(-) Aleksandra Skubij