Urząd Miasta Iławy już drugi raz pozyskał finansowanie zakupu sprzętu do zdalnej nauki uczniów i nauczycieli w Iławie. Od 25 marca 2020 r. szkoły pracują zdalnie w związku z pandemią koronawirusa COVID-19. Program „Zdalna szkoła +” jest wsparciem uczniów i...
Aktywna Tablica przygotowana została przez firmę Nowa Szkoła w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019. Wkład własny organu prowadzącego szkołę wynosił 20%. Wnioski w tej edycji programu należało...
Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie o zasadach funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie w okresie Covid-19 po 25 maja 2020r. Od 25 marca 2020 r. szkoły funkcjonują w systemie zdalnym....
Samorząd Uczniowski zaprasza do udziału w pierwszym szkolnym i corocznym wyzwaniu ABC Countdown - edycja wirtualna! Zabawa odbywać się będzie przez 26 ostatnich dni roku szkolnego. Rozpoczyna się 21 maja, a kończy 26 czerwca. Każdej z 26 liter w...
W tym roku szkolnym Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2020” odbędzie się zdalnie za pośrednictwem platformy Dzwonek.pl. Uczniowie otrzymali już loginy, hasła i instrukcje potrzebne do udziału w konkursie. Na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieli 90 minut. Terminarz Konkursu w zależności od kategorii: Kategoria Konkurs...
16 maja odbył się finał XVI Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień”. W tym roku uczniowie otrzymali zadanie finałowe na stronie http://poprawnapolszczyzna.pl/. Tak jak co roku mieli napisać opowiadanie inspirowane rysunkami, ale ze względu na pandemię...
Nowe terminy rekrutacji 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U....
Szkoły mają prowadzić kształcenie na odległość do 7 czerwca. Od 25 maja br. MEN przywraca zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymuje tym samym obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których...
Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r. Najważniejsze kwestie Opracowany dokument został podzielony na sześć sekcji, w których...
Dziś MEN poinformował, że od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Szczegółowe rozwiązania...