BohaterON włącz historię!

BohaterON w naszej szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej. Podjęte działania są odpowiedzią na ogromny sukces dwóch edycji projektu BohaterON – włącz historię! W ubiegłorocznej edycji niektórzy uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego, Agnieszki Prass wysłali karty do Powstańców i kilku z nich otrzymało odpowiedź. W bieżącym roku więcej uczniów i nauczycieli zainteresowało się tą akcją.

Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Każdy może zapoznać się z uczestnikami Powstania Warszawskiego poprzez właczenie filmu lub prezentacji im poświęconych na stronie https://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej.html lub poprzez stronę https://bohateron.pl/powstancy/. Akcja ma na celu zachowanie pamięci o Powstaniu, uhonorowanie jego bohaterów i nawiązanie z nimi kontaktu poprzez wysłanie kartki.

Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Razem z uczniami próbujemy m.in. określić, kogo dziś możemy nazwać bohaterem, np.:

“Bohater – osoba, która odznaczyła się niezwykłymi czynami, męstwem, pomocą i ofiarnością wobec innych ludzi. Każdy może być bohaterem, bo bohater nie jest odważniejszy od zwykłego człowieka, ale jest odważny pięć minut dłużej. Ciekawie definiuje bohatera historyk Paul Johnson: Po czym można poznać dzisiejszych bohaterów? Dostrzegam cztery główne wyróżniki. Pierwszym jest absolutna niezależność umysłu, wynikająca ze zdolności do samodzielnych przemyśleń i sceptycyzmu w stosunku do wszelkich utartych poglądów. Po drugie – w ślad za niezależnym myśleniem powinno iść zdecydowane i konsekwentne działanie. Po trzecie – odrzucanie wszystkiego, co narzucają nam media, jeśli człowiek ma przekonanie, że postępuje słusznie. I wreszcie na koniec, osobista odwaga okazywana zawsze i we wszystkim, bez względu na możliwe konsekwencje. Historia uczy nas, a mogę to także poprzeć własnym doświadczeniem, że odwagi nie da się niczym zastąpić. Jest najlepszą i najszlachetniejszą ze wszystkich cech, a także niezbywalnym elementem heroizmu w jego najrozmaitszych przejawach.”

Akcja polega na napisaniu kartki dla Powstańca w dowolnej technice i za pomocą dowolnie wybranych materiałów plastycznych z wykorzystaniem pocztówki BohaterON. Uczniowie wypisują kartki dla Powstańców, dokonując wyboru biogramów samodzielnie lub z pomocą nauczyciela, korzystając ze strony https://bohateron.pl/powstancy/. Wszystkie kartki zostaną dostarczone do adresatów. Na kartce można podać swój adres zwrotny, jeśli chcemy nawiązać kontakt korespondencyjny z Powstańcem. Pocztówki możemy wysyłać do 2 października.

/SP1/